15 juni 2018

Monstera på mitt sätt / Monstera my way way

Min tur att visa hur jag använt Monstera diesen.
Jag stansade ut alla storlekarna och färgade in med distressink i Twisted citron och Mowed lawn.

My turn to show how I have used the Monstera dies.
I have die-cut all sizes and coloured with distress ink Twisted citron and Mowed lawn.


Jag har även använt Grattis, Tack och Branches diesen.

I have also used Grattis, Tack and Branches dies.


Alla bladen är monterade med olika tjocka 3D kuddar.

All leaves are assembled with different thickness of 3D cushions.


Sedan gjorde jag en tag.

Then I made a tag.Jag har även deltagit i ett antal utmaningar.
En var på havstema och jag gjorde två kort.

I have also participated in some challenges.
One was with sea theme and I made two cards.

Första kortet är med Doris, bubblor från Fantasiblommor, text och minifiskar som är en give-away.

The first card is with Doris, bubbles from Fantasiblommor, text and mini fishes that are a give-away.


Nästa kort är med Happy Birthday bakgrund och Bruce.

Next card is with Happy Birthday background and Bruce.


En annan utmaning var på tema vild.
Mitt pandakort kan ju diskuteras... Pandor, grattis, pratbubbla.

Another challenge was on theme wild.
My panda card ca be discussed... Pandas, grattis, speach bubble.


Nästa kort passar nog bättre. Krokodil och text.

Next cards works better. Crocodile and text.


Till sist ett kort på tema koppar.
Jag stansade ut maskrosen och texten samt embossade med koppar pulver

At last a card with copper theme.
I die cut the dandelion and text to emboss them with copper powder.


 Hoppas ni fick lite inspiration!

Hope you have got some inspiration!

/Petra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar