31 december 2019

Gott Nytt År / Happy New Year

Tänkte visa ett litet sista minuten tips inför dukningen idag.
Den klassiska nyårdikten finns som stämpel och så använde jag bjällror (hittade ingen klocka i gömmorna) så att alla gäster kan ringa in det nya året själva.

I thought I will show you a small last minute fix for the table setting.
The text is a classic Swedish poem for the change from old to new year.




Gott Nytt År!

Happy New Year!

30 december 2019

Petras pysselrum / Petra's craft room

Idag blir det många foton - jag tänkte visa hur jag har det i mitt omgjorda pysselrum.
Senast jag visade det så såg det ut så här: 

Today there will be many photos - I will show my updated craft room.
Last time I showed it it looked like this: 


Vi har förmånen att ha ett helt rum i huset till arbetsrum, min man och jag. Jag gillar både papperspyssel och att sy, han håller på med modelljärnväg samt foto och bildbehandling så båda har behov att plats för sina inomhushobbies. Nu var det dags att se över vilka våra behov är. Vi hade redan många hurstar från IKEAs gamla kökssystem och kunde komplettera genom ett besök hos mina föräldrar. Med lite knåpande fick vi in tre skrivbord som alla är 2m långa och 60cm djupa och två kunde stå mot varandra så det blir en stor skön yta att jobba på och tillåter att man sitter två personer mitt emot varandra och jobbar. Till ommöbleringen har vi köpt nya bordsskivor, en ny dagsljuslampa, kompletterat hyllsystemet från Elfa och nya mattor. 

We have the privilege to have a whole room in the house only for our hobbies, my husband and I. I like paper crafting and sewing and he likes model railroads and photoing and working with the pictures afterwards. Now the time had come to review our needs again. We already had a lot of chests of drawers from IKEA's old kitchen system and could add a few from my parents. With some puzzling we could fit three desks that all are 2m long and 60cm deep and two of the faces each other so that there is a great big space to work on and it also allows two persons to work opposite each other. For the refurnish we have bought new desktops, one new day light lamp, added to the Elfa shelving system and new carpets.


Så här ser det stora bordet ut. Jag papperspysslar med utsikt genom fönstret och symaskinen står lätt åtkomlig från platsen mitt emot. Mannens egna skrivbord syns på bilden nedan. Han har en liten hylla för modelljärnvägen och så kan vi spela Spotify i högtalarna som han byggt ihop själv.

This is how the big table looks like. I paper craft with the view through the window and the sewing machine is place to be easy to use on the opposite place. My husband's desk is shown below. He has a small shelf for the model railroad and we can play Spotify from the load speakers that he has fixed.


Ett par foton till för att visa hela rummet. Genom dörren skymtar vardagsrummet.

A few more pictures to show the whole room. Through the door you can see the living room.


Fotona i de små ramarna är alla barnens dagis- och skolfoton samt bröllops- och dopfoton.

The photos in the small frames are all the children's pictures from preschool and school together with all wedding and baptism photos.



Bakom skrivbordet satte vi upp två överblivna tavelhyllor från IKEA. Det blev en bra förvaring för glasmattan samt scoreboarden. Här finns oxå en eldosa lättillgänglig.

Behind the big table we put two leftover picture shelves from IKEA. The serve as a good storage for the glass mat and score board. Here is also electricity easy to connect to.


Längst mot väggen på min papperspysselsida har jag ett skåp med dies och stansmaskiner samt min stora giljotin skärare.

Furthest to the wall on my paper crafting side I have a cabinet for dies and Sizzix machines and my big guillotine cutter.


Jag förvarar alla mina dies i Avery Elle plastfickor fastsatta på magnettejp. Dessa passar perfekt i gamla glasslådor. I botten av alla mina lådor har jag lådmatta från IKEA som förhindrar att det glider runt.

I store all my dies in Avery Elle folders attached to magnetic tape. These fit perfect in old ice creme boxes. In the bottom of all my drawers I use a plastic drawer mat from IKEA to prevent slipping. 


I lådan under så har jag mina Sizzix maskiner med tillbehör.

In the drawer below I store my Sizzix machines and their accessories.


Precis till vänster om min sittplats har jag en hurts med sådant jag vill ha hyfsat lättåtkomligt.
Överst har jag min lilla skärmaskin, mina MISTI, lilla scoreboarden och en skärmatta.

Just to the left of my place I have a chest of drawers with things I would like to have at hand. In the top drawers I store my small cutting machine, the MISTI, the small score board and a cutting mat.


Sedan har jag embossingpulver, fön och pearl pens. Jag använder besticklådor från IKEA för att inreda mina lådor.

Then I store embossing powders, fan and pearl pens. I use storage for cutlery to dress my drawers.


Nästa låda innehåller mer bling och saker att ha i skak-kort.

Next drawer contains more bling and things to use in shaker cards.


Sedan kommer band, charms och brusho. Jag förvarar både band och charms i zip-påsar.

Then I have ribbons, charms and brusho. I store all ribbons and charms in zip bags.


Längst ner har jag sådant jag inte använder så ofta. Duploklossarna är min hemmabyggda Stamp positioner.

Furthest down I store things I do not use that often. The Lego is my home made Stamp positioner.


Till höger (eftersom jag är högerhänt) har jag verktyg och sådant jag använder hela tiden.
Jag gillar Tonics saxar.

To the right (since I am right handed) I have tools and things I use all the time.
I like the Tonic scissors.


I låda två ligger mina Copics och basstämpeldynor inkl refiller.

In drawer two are my Copics and basic stamp pads incl refills.


Nästa låda innehåller mina distressdynor med ink blending tools i zip-påsar.
Jag staplar 5 på höjden för då funkar det med en knivlåda från IKEA.

Next drawer contains my distress pads incl blending tools in zip bags.
I stack 5 on the height since then they fit in a knife box from IKEA.


Ja, jag gillar stämpeldynor... här har jag mina Hero Arts och Lawn Fawn dynor.

Yes, I like stamp pads... here are my Hero Arts and Lawn Fawn pads.


Längst ner ligger stämpelrengöring, stansar och lite andra verktyg.

Furthest down I store the stamp cleaning, punches and some other tools.


På motsatta sidan vid väggen har jag mina Gummiapan mönsterpapper. Man kan inte tro att jag har så många, men det måste vara för jag inte använder dem så ofta...
De passar perfekt i EP plastfickor från Kjell & company. Även här är det viktigt med lådmattan.

On the opposite side towards the wall I have my Gummiapan patterned paper. One would not think I had that many, but it is probably since I do not use them very often...
They fit perfectly in EP plastic folders. Also here it is really important with the drawer mat.


Längst ner ligger min Dream Kutz som jag delar cardstock till kortbaser med.

Furthest down is my Dream Kutz that I use to make card bases from cardstock with.


I lådan under har jag kortbaser och kuvert.

In the drawer below I have card bases and envelopes.


Närmast till höger om arbetsplatsen har jag mina sygrejer och min symaskin inkopplad.

Closest to the right of the place I have my sewing stuff and my sewing machine.


Överst ligger trådrullar, saxar och nålar.

In the top drawers are threads, scissors and needles.


Sedan ligger band och min ärvda samling av stickor och virknålar som in farmor använde.

In the next drawer are ribbons and my collection of knitting needles and crochet hooks that I have inherited from my grand mother.


Till vänster har jag tomt för framtida behov...

To the left I have some empty space for future needs...



I mittenlådan har jag zip-påsar och annat pyssel.

In the middle drawer I have zip bags and other stuff.


Reservförrådet av tejp mm.

The spare tape etc.


Copic refiller, 3D kuddar och annat bra att ha.

Copic refills, 3D faom and othe good to have stuff.


I den stora hurtsen vid min mans skrivbord vi vanliga skrivbordstillbehör.

In the big drawer at my husband's desk we have normal stationaries.


Och sedan går lamineringsmaskinen, limpistolen och Dymon ner i nästa låda.
I lådorna under ligger det modeltågstillbehör.

And then we store the laminating machine, glue gun and the Dymo i teh next drawer.
In the drawers below there are model railroad accessories.


I tidskriftsamlarna ovanför det stora bordet har jag stämplar i stufftainers, papper i A4 format och cellofankuvert. Nästan hela nederst hyllan är stämplar.

In the magazine files over the big table I store stamps in stufftainers, paper in A4 size and cellophane envelopes. Almost the whole lowest shelf contains stamps.


Innehållet i Gummiapans stämpelkalender i sin stufftainer.

The content in Gummiapan's stamp calendar in their stufftainer.


Tillskurna kortbaser har jag i plastfickor i en tidskriftsamlare.

Pre-cut card bases are stored in plastic folders in a magazine holder.


Och så sist en närbild på modelltåget som mannen håller på med.

And finally a close up on the model railroad that my husband is working on.


 Tack för 2019 och gott nytt år 2020!

Thanks for 2019 and Happy New Year 2020!

/Petra

29 december 2019

You colour my world

Hey all

I hope you had a great Christmas .

I made a card today with one of the dies from my Gummiapan Advent Calendar .
The stamp are “You colour my world” number 19040427



Love and Happy New Year
From Stine66

28 december 2019

Make your own patterned paper

Yesterday he turned 3 years old but on this LO he is 2 months old. His beloved fox was with us everywhere.
So I wanted to have a paper with a fox pattern, could not find anyone so created one myself with the help of stamps. The decoration was also made by a slightly larger fox stamp.



Materials

~Emma~

27 december 2019

You´re a star

Hi!

I hope you had a wonderful Christmas. This is my last blogpost for this year and I want to wish you all a Happy New Year! You followers are all stars!

Jag hoppas ni hade en underbar jul. Det här är mitt sista inlägg för det här året så jag vill passa på att önska er alla ett Gott Nytt År. Ni följare är alla stjärnor!



You can find the star die HERE and the stamp HERE

Du hittar stjärndiesen HÄR och textstämpeln HÄR.

Hugs Åsa

26 december 2019

Time To Say....

GOODBYE!

Du läste rätt!
Detta blir mitt 80:e inlägg sen jag började som DT för 3 år sen.
Med dagens kort inräknat har jag gjort 230 st, 37 st ATC kort och 2st LO.

Idag blir det mitt sista inlägg här oss Gummiapan.
Jag vill passa på att tacka alla som har gillat mina inlägg, delat mina alster,
kommenterat, som har lärt mig nya saker och alla som jag har fått lära känna.

Jag har träffat så många olika människor.
Både här i Sverige och utanför gränserna.

Men utan alla fantastiska stämplar, dies och papper hade detta aldrig varit möjligt.

Joakim och Jeanette: 
Tack för allt jag har fått under åren och att jag har
 fått varit en del av Gummiapan familjen.

Idag har jag har gjort ett kort som är snarlikt det första 
kortet jag gjorde för bloggen. 24 januari 2017.
***

GOODBYE!

You read right!
This will be my 80th post since I started as DT 3 years ago.
Whith today's card counted I have made 230 cards, 37 ATC cards and 2 LO.

Today it will be my last post here us Gummiapan.
I want to take this opportunity to thank everyone who has liked my posts, 
shared my cards, commented, which has taught me new things
 and all that I have come to know.

I've met so many different people.
Both here in Sweden and outside the borders.

But without all the amazing stamps, dies and paper this
  would never have been possible.

Joakim and Jeanette:
Thank you for everything I have received over the years 
and for being part of the Gummiapan family.

Today I have made a card that is quite similar to the first the
 card I made for the blog. January 24, 2017






Mitt kort från 24/1 2017

Har gjort ett litet goodbye kort oxå.
***
Have made a little goodbye card too.




Jag har använt / I have used:


Nu är det dax för mig att säga tack för mig och hej då!!
Now it's time for e to say thank you and Goodbye!

HASTALAPASTA!