19 februari 2019

Album

Hello!

Today I will show you an album, but it is not all finished yet.
I'm going to put Gummiapans different word-dies in it. So if someone is wondering how a word-die looks when it is cut out, they can look in this album.


Everything is finished in the album, except the word-dies (that I need to cut out and glue down in the album).

Hope you will enjoy the album.


Take care
DT-Martina

18 februari 2019

Condolence card


Hello


Today I like to show you a condolence card. I desiged it very clean and simple with a text stamp and the beautiful flower paper from Gummiapan.
Heute möchte ich euch eine Trauerkarte zeigen. Ich habe die Karte sehr schlicht und einfach gehalten mit einem Textstempel und dem schönen Blumenppier von Gummiapan.

Here is the card.
Hier ist die Karte.

I used this stamp.
Ich habe diesen Stempel verwendet.


 


I hope we see us soon!
Bis bald!


DT-SISSI

17 februari 2019

Colourful day

Hi!

Yeah, it´s my day today here at Gummiapan. I love these days!
I want to show you some colourful cards today. 

Jippie, det är min dag hos Gummiapan idag. Jag älskar dessa dagar!
Idag vill jag visa er några färgglada kort.I used:


My second card is for a Birthday.

Mitt andra kort är ett födelsedagskort.
Have a colourful day!

Hugs Åsa

16 februari 2019

Cow's it going?

Hallo!

Idag tänkte jag visa lite kort med dom underbara ko stämplarna.
På det första kortet är en ordtwist som jag gillar.
KO-mpisarna!
-------
Today I thugh I would show some cards with the wonderful cow stamps.
On the first cards is a wordstwist that I like.
KO-mpisarna
KO = Cow
Kompisarna = buddys / friend
KO-mpisarna hälsar! = The  buddys say hello!


På mitt andra kort har jag använt mig av kossan Rosa
------
On my second card I have used me of the cow Rosa.

Ha en bra dag!
----
Have a nice day!


Hastalapasta!15 februari 2019

Self Closing Box


Hi there!

Today's project is...
...A Self Closing Box, perfect for Easter. 
Of course you'll get a tutorial.

----------------

Hej där!

Dagens projekt är...
...En Själv Stängande Ask, perfekt till Påsk.
Självklart så får du en beskrivning.


This is what I used to make the box:


Det här har jag använt för att göra boxen:


This is what I used to make the box:Det här har jag använt för att göra boxen:

The tutorial

Beskrivningen


 • Cardstock 6" x 8 1/2"
 • Score with the longest side up at: 4" & 8" 
 • Turn the paper around
 • Score with the short side up at: 1" & 5"
 • Turn the paper back again, make sure that the tab is on the right side.
 • Cut at 2", 4" & 6" from the top down to the scoreline.  See the picture.
 • Score diagonal as the picture shows
 • Cut out a part of the tab, next to the 4 bottom tabs
 • Cut the opposite corner of the tab

 • Cardstock 6" x 8 1/2"
 • Biga med den längsta sidan up: 4" & 8" 
 • Vänd pappret
 • Biga med den korta sidan upp: 1" & 5"
 • Vänd tillbaka pappret igen, se till att du har fliken till höger
 • Skär 2", 4" & 6" från toppen ner till biglinjen Se bilden
 • Biga diagonalt som bilden visar
 • Skär bort en bit av fliken, bredvid dom 4 bottenflikarna.
 • Snedda det motsatta hörnet av fliken


Score lines are black  
Cut lines are red

Big linjer är svarta
Skär linjer är röda • If you want patterned paper, cut 2 pieces at 3 3/4" x 3 3/4" 
 • Mark the middle and cut out 3 pieces diagonal as the picture below shows.
 • Attach the pattern pieces with tape on to the cardstock.
 • Attach a strong tape or glue along the tab and close the box
 • Then you attach tape or glue on the bottom tabs and close them
 • To make the bottom a bit stronger, I put some patterned paper and cardstock on to the bottom tabs. Maybe you want to write something there, a secret message...

 • Om du vill ha mönstrat papper, skär ut 2 bitar: 3 3/4" x 3 3/4" 
 • Markera mitten och skär ut 3 delar diagonalt som bilden nedan visar.
 • Fäst dom mönstrade delarna på cardstocken
 • Fäst en stark tejp eller lim på fliken och stäng boxen.
 • Fäst en stark tejp eller lim på bottenflikarna och stäng dom
 • För att göra botten lite starkare, så fäste jag lite mönstrat papper och cardstock på bottenflikarna Kanske du vill skriva något där, ett hemligt meddelande...

Your box is ready for decorations!

Din box är färdig för dekorationer!
Thanks for looking!

Tack för att du tittade!

DT-Lena