12 juni 2018

Det var en gång / Once upon a time!

Inbjudan!

17 Augusti är det 50 år sen mina föräldrar gifte sig.
Så i år skulle dom ha firat guldbröllop.
Jag lekte lite med tanken ifall dom skulle ha gift sig i år.
Hur skulle deras inbjudningar se ut då?

17 August it is 50 years since my parents got married. 
So this year they would have celebrated their gold wedding. 
I played a little with the idea if they would have married in the year. 
How would their invitations to look like then?


Jag brukar tänka att jag skulle vilja gifta mig igen för jag vill göra alla inbjudningskort,
placeringskort, små presenter, häften till alla gäster, tack kort. 
Finns så många möjligheter.

I tend to think that I would want to marry me again because I want to make all the invitations, 
place cards, small gifts, booklets to all guests, "thank you" cards. 
There are so many possibilities. 


Det har kommit så mycket fint på marknaden bara sen jag själv gifte mig.
Jag får väl hålla tummarna att min dotter behöver mammas hjälp med kort en dag.

It has come so very nicely in the market only then I myself got married. 
I'll have to keep my fingers crossed that my daughter need mom's help with the cards one day 


Men mina föräldrar nu då. Hur hade dom velat ha det?
Min mamma älskade färger i turkos / blåa nyanser och glitter.

But my parents now. How they had wanted it to be? 
My mother loved the colors in the turquoise / blue shades and glitter. 

Så mitt första kort är ett inbjudningskort.
So my first card is an invitation cards.


Jag började med en kortbas som är 11 x 22 cm.
Jag har använt mig av papper från Mintgrön serie på alla tre korten.

I started with a cardbase that is 11 x 22 cm. 
I've used paper from the mint green series on all three cards. 

På kanten som är vågad har jag använt mig av Scalloped Diagonal Border.
Till detta kort använde jag mig diesen: Inbjudan

On the edge is daring, I have used me of the Scalloped-Diagonal Border. 
For this card I used diesen: Invitation 

För att få ringarna använde jag mig av disen : Diamanter
Här har jag använt mig av den lilla diamanten.
Jag har stansat ut den i två olika silver papper.

In order to get the rings I used disen : Diamonds 
Here I have used me of the little diamond. 
I have stansat out it in two various silver paper

Själva ringen gjorde jag av Pierced Circles.
Jag stansade ut den näst största och sen en inuti som var två storlekar mindre.
Det jag tog bort från den stora ringen använde jag till den andra.

The actual ring I made of Pierced Circles. 
I punched out the second biggest and then inside that were two sizes smaller. 
What I took away from the big ring, I used to the other.   

I ringen skrev jag namn av disen: Alfabete
Kortet är väldigt enkel men samtidigt väldigt fint.

In the ring, I wrote the name of the disen: Alfabete
The card is very simple but at the same time very nice. 


Mitt andra kort jag vill visa är ett kort man också kan ha som inbjudningskort.
My other card I want to show is a card you can also have the invitations. 


Även här har jag använt mig av papper från
Mintgrön serie och Scalloped Diagonal Border.
Metallic papperet är från egna gömmor.
Also here I have used paper from the The Mint green series and Scalloped Diagonal Border. Metallic paper is from own stash. 

Sen stansa jag ut Bröllop och placerade på en Scalloped OvalsSatte fast den ovala med 3D kuddar för att lyfta det lite.
Then punch the I out Wedding and placed on a Scalloped Ovals. Pinned the oval with 3D pads to lift it a bit. 

Vad är en fest utan en tårta?
Självklart ska vi ha det här också.
Använde mig av disen: Tårta.
What's a party without a cake? Of course we should have it here also. Use of the disen: Cake. 

Tårtan är i flera delar så man kan göra den på oändligt många sett.
Här har jag valt att göra fatet i ett silver papper, tårtan i ett mintgrönt enfärgat papper,
glasyren och kanten i vitt papper och blommorna i Cerise serie.
The cake is in several parts so you can make it in an infinite number of terms.
Here I have chosen to make the platter in a silver paper, the cake of a mint green solid color paper,
the icing and the edge of the white paper and the flowers in the Cerise series. 

Även detta kort är enkelt men inbjudande.
Also this card is simple but inviting. 

Mitt tredje och sista kort kan användas till mycket.
Det kan va ett "Grattis" kort eller ett "Tack" kort.
Eller varför inte ett "Lycka till" kort?
My third and final card can be used for much.
It can be a "Congratulations" or "Thank you" cards.
Or why not a "good Luck" cards? 

Här började att stämpla med Splatter.Jag använde mig av 3 olika blåa nyanser.
Slutade med att stämpla några gånger med svart.
This began to stamp with the Splatter. I used 3 different blue shades. Finished by stamping a few times with black. 

Stansade ut Origami Butterfly i ett turkost metallic papper.
Denna gången blev den inte uppäten av min hund....
Punched out the Origami Butterfly in a turquoise metallic paper. This time it was not eaten by my dog 

Stansade ut den minsta blomman från: 3 blommor i ett glittrigt papper och satte runtom fjärilen och några paljetter.
Punched out the smallest flower from:3 flowers in a sparkling piece of paper and put around the butterfly and a few sequins. 

Provade disen: Lycka till, GrattisTackGratulerar.
Bestämde mig för Gratulerar!
Tried disen: Good Luck, Congratulations, Thank you. Decided Congratulations! 


Tre enkla kort men jag tror att om min mamma fått önska hade dom sett ut så här.
Därför tillägnar jag dessa kort till just dessa två personer
som skulle ha firat guldbröllop i Augusti.
Three simple cards, but I think that if my mother got the wish they had seen like this. Therefore, the acquisition of I these card to these two people 
that would have celebrated their gold wedding in August. 

Lennart & Eila.Om ett par dagar är det sommarlov för mig.
Så tills vi ses nästa gång..
Scrappa lugnt!
If a couple of days, it is summer vacation for me. So until we meet next time.. Scrappa safely! 

Hastalapasta!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar