31 januari 2020

You and me

The love between siblings, together they can do anything and I love them to the moon and back. I wanted a clean and simple layout but I had this idea of ​​many stamps. So with several different stamps, this background paper was created. 

First I cut out a big heart in paper, it got to be my template, then I stamped around the edge with different stamps. Cut a piece of pattern paper, stamped a small heading, decorated and then attached the photo. Quick and easy!

I just wanted the whole Layout to scream LOVE and I hope I succeeded.

~Emma~

30 januari 2020

Havet är djupt / Under the sea

Idag har jag dykt ner i havet.

Today I have dived into the sea.


Jag har använt:
I have used:

Pratbubblor (speech bubbles)

/Petra

28 januari 2020

PL with Gummiapan

My kids' first-year albums are in project life style but mixed with regular 12x12 layouts.

Since the documentation in the children's albums is for them, I have chosen to photograph the layout before writing the stories around the pictures.


I use "regular" ready-made PL cards but can also, as in this layout, make my own cards and decorations. 
Gummiapan has many lovely stamps, dies and papers that are perfect for the purpose. I think that some of the stamps I've used may have retired, but you can find so many other stamps perfect for PL, just look around at the webshop and find your own favorite.


Material
The papers I bought from Gummiapan at Trelleborgsträffen.


~Emma~

27 januari 2020

Tags till vinflaskan

Hej!

Idag tänkte jag vissa några snabba tags som man kan hänga på vinflaskan om man ska ge bort en sådan. Jag gillar ju den lite grafiska stilrena looken så jag behöll mina tags väldigt enkla och svartvita men de går ju att dekorera hur mycket man vill. 

Today I will show you a couple of tags for a bottle of wine, I like the graphic clean look so I kept my tags very simple and black and white but you can decorate them as much as you want to. 


Här hittar du stämplarna/You can find the stamps here:


Kram Åsa!


26 januari 2020

Dylan with a Heart

Har gjort ett tack-kort som man lätt kan ändra texten på och ha till Alla-Hjärtans-Dag istället.
Have made a thank-you-card. You can easily change the text stamp and use it for Valentines Day instead.


Till kortet har jag använt:
For the card I have used:

Tack (utgått/retired)

Istället för den textstämpel jag använt, kan man använda "Tack" från denna stämpel.
Instead of the text stamp I have used, you can use "Tack" (thank you) from this stamp.

Kram från mig ♡
Hugs from me 

25 januari 2020

Enhörningar önskar Grattis!


Unicorns for a 3 year old,
who just love Unicorns!

-----

Enhörningar till en 3 åring,
som bara älskar Enhörningar!

This is what I use to make this card/det här använde jag för att göra det här kortet:Stamps/stämplar:

Dies:
Paket
 (I can't fnd the ones I used, but check here to find other parcels)
(Jag kunde hitta dom som jag har använt, men titta här för att hitta andra paket)


I colored the unicorns with Polychromos and I used a lot of Stickles to make it glitter!

-----

Jag färglade enhörningarna med Polychromos och jag använde mycket Stickles för att få det glittra!Take care!

-----

Ta hand om dig!

DT-Lena

24 januari 2020

Just saying hello

Hej på er!
Hi all!
 
Idag vill jag bara säga hej 😊
Today I just want to say hello 😊
 
 
 
Jag har använt / I have used:
 
//Nettan
 
 
 
 
 


23 januari 2020

Visst finns det änglar!

Hej där!
Kanske har du också nån i din närhet som alltid finns där, nån som rycker in där det behövs?
En kram i kuvert är ett fint sätt att visa uppskattning.

I'm sure you too have that friend who is always there for you! A hug in an envelope is a nice way to show appreciation.


Texten är embossad för att sticka ut lite mer och den randiga cirkeln är fäst med hjälp av foamtejp.
The text is heat embossed and I've attached the striped circle with foam tape.

This is what I've used:
Kram
Att vara en ängel...
Hjärtbubbla (gula hjärtat)
Mönstrade papper
Nesting circles (snarlik men med prickad kant)
Änglavinge från adventskalender 2018

Glada hälsningar,
Monica

22 januari 2020

Akrylblock, färg och vatten

Idag har jag använt en gammal teknik för att göra bakgrunder.
Jag tror de flesta av er känner till den, men kanske någon har glömt bort hur man gör.

Today I used an old technique for making backgrounds.
I think a lot of you are familiar with it, but perhaps somebody forgot how to do.


Jag har använt bakgrunderna tillsammans med blommor.

I used the backgrounds together with flowers


Till det här kortet har jag stämplat två "Stjärnflocka" direkt på bakgrunden.

For this card I stamped two "Stjärnflocka" directly on the background.


Här har jag använt stämplarna "Gräslök" och "Tulpanblad vänster".
Stämplat, färglagt och klippt ut.

Here I used the stamps "Gräslök" och "Tulpanblad vänster". 
Stamped, coloured and cut out.Här har jag använt stämpeln "Malva".

This is the stamp "Malva". 


Jag har använt de här fyra Distress Ink till mina bakgrunder på korten ovanför.

I used those four Distress Ink for my backgrounds above.För att göra en bakgrund: färga ett akrylblock med två olika Distress Ink färger och spraya med vatten..

To make a background: colour an acrylic block with two different colours of Distress Ink and spray with water.Tryck blocket mot ett Mixed Media papper och ta bort det försiktigt.

Press the block against a Mixed Media paper and remove it carefully.


Två olika resultat med samma färger.

Two different results with same colours.

Lycka till!

Good luck!

/Karin

21 januari 2020

Valentine

Ett kort till Alla Hjärtans Dag. Jag stämplade XOXO en massa gånger som bakgrund, stämplade upp och klippte ut hjärtanen (som nog har utgått) samt stämplade texten på en utstansad banner. Och så några utstansade kvistar bakom hjärtanen.
A card for Valentines Day. I stamped XOXO lots of times for my background, and then I stamped and cut out the hearts (which seem to be retired) and stamped the sentiment on a die cut banner. And then a few Thin Sprigs behind the hearts.


Stämplar/Stamps:
XOXO - 18100109
Heart filled with love - 16020116
Prickigt hjärta - 16020205
Valentine - 13020205

Dies:
Kvist - D170342
Textbanner - D170747

//Camilla

20 januari 2020

Penslar med beskrivning på kuvert / Brushes incl tutorial for envelope

Jag har lekt med penslar idag!

I have played with brushes today!

Först några ATC kort som jag gjort med tyska textstämplar.
(ATC=Artist Trading Card som är 2,5*3,5 tum i mått och man ska gärna dokumentera på baksidan vem som gjort, när och om de ingår i en serie.)

First some ATC cards that I have made with German text stamps.
(ATC=Artist Trading Card that measures 2,5*3,5 inches and one shall document on the back side who the artist is, when made and if they are belonging to a series.)Sedan har jag gjort ett kort med samma stämplar och ett hemmagjort kuvert i rätt storlek.

Then I have made a card with the same stamps and a home made envelope in the right size.

Börja med att mäta diagonalen på kortet i tum och lägg till en tum.

Start to measure the diagonal of the card in inches and add one inch.


Skär till ett kvadratiskt papper (jag använde cardstock) med sidan enligt ovan.

Cut a quadratic paper (I used card stock) with the side as above.


Placera pappret mitt på din score bräda (eller jobba på frihand) och placera kortet ovanpå enligt nedan. Jag använde mitten på score brädan för att få det rakt.

Place the paper on the diagonal in the middle of your scoring board (or work without) and place the card on top according to below. I used the middle of the scoring board to line it up.


Scora ca 1/4 tum från kortet runt om. Det behövs för att kunna stoppa i och ta ut kortet.

Score approximately 1/4 inch from the card all the way. This is needed to make it easy to put in and take out the card.


Mitt på sidorna bildas små trianglar där scorlinjerna överlappar, klipp bort dem.
Jag valde även att runda hörnen med en hörnstans.

In the middle of the sides there will occur small triangles, cut them away.
I also chose to round the corners with a corner punch.


Nu är det dags att stämpla på framsidan. Jag använde min Misti för att få allt rakt och snyggt, men jag fick trixa lite för att få plats med det blivande kuvertet i Mistin. Glöm inte att maska av baksidan med tex en post-it lapp (den gula nedan).

Time to stamp on the front of the envelope. I used my Misti to get everything straight, but I had to fix a little to fit the coming envelope in the Misti. Do not forget to mask off the backside with for example a post-it note (the yellow below).


Då blir resultatet så här.

The result will be like this.


Fortsätt med att stämpla på baksidan av kuvertet.

Continue to stamp on the backside of the envelope.


Nu är det dags att tejpa ihop, fast färglägg gärna stämplarna först...
Använd stark tejp. Saxen ligger bara där för att ni ska se hur det ska vikas ihop.

Time to assemble the envelope, but colour the stamps first...
Use strong tape. The scissors are only there for you to be able to see how to fold it.


Nu ska kuvertet vara redo att användas.

Now the envelope is ready to use.


Och så här ser kort och kuvert ut tillsammans.

This is how the card and envelope looks together.


Jag har använt:

I have used:


/Petra

18 januari 2020

Clean and simple condolence card


Hello


Today I like to show you a CAS card. Clean and simple card. This should be a condolence card.

Heute möchte ich euch eine CAS Karte zeigen. Das bedeutet schlicht und einfach. Es ist eine Trauerkarte.I used the following stamps from Gummiapan.
Die folgenden Stempel habe ich von Gummiapan verwendet.

- 18030116 Ohne Worte
- 19040527 Kalla


See you soon
Bis bald

DT-SISSI