30 juni 2018

Träd / Trees

Till idag har jag lekt med Gummiapans nya träddies!
Materiallista i slutet av inlägget.

For today I have played with Gummiapan's new tree dies!
Material list in the end of the blog post.


Först ett kort i kvistpapper!
Jag har färgat in vit slät cardstock med vanlig distress ink.
Jag har använt den fyllda trädkronan.

First a card in craft paper!
I have coloured normal white cardstock with regular distress ink.
I have used the filled tree top.


Nästa kort är oxå gjort med vanlig distress ink.
"Marken" längst ner är gjort med Pratbubblor bårder.
Trädkronan är i två lager med mörk färg underst.

Next card is also made with regular distress ink.
The "ground" in the bottom is made with Pratbubblor bårder.
The tree top is made in two layers with dark colour behind.


Här har jag använt distress ink oxide.
Även här är trädkronan i två lager.

Here I have used distress ink oxide.
Also here the tree top is in two layers.


Jag fick träd över som jag gjorde tags av.
Storleken är 5*10 cm.

I got some left over trees so I made tags.
Size 5*10 cm.Här ser man tydligt skillnaden på vanlig distress och oxide.
Både är gjorda med Twisted citron för ljusgrönt.

Here you can clearly see the difference between regular distress and oxide.
Both are made with Twisted citron as light green.


Dies:

Stämplar / Stamps:

/Petra

29 juni 2018

Thank you cards

Hello

Today I like to show you some thank you cards. One of them is a card with the super cute Lennart. The other card is with a huge dinosaur. I like both card.
Heute möchte ich euch zwei Dankeschön Karten zeigen. Eine Karte ist mit dem super süssen Lennartund die andere mit einem großen Dinosaurier. Ich mag beide Karten sehr gerne.


Here I like to show you the Lennart card first.
Als erstes mag ich euch die Lennart Karte zeigen.
 Here the dinosaur card, attention please!
Hier nun der große Dinosurier, also vorsicht! 

The following things I used from Gummiapan.
Folgende Materialien habe ich von Gummiapan verwendet. 

- Rex 

See us soon
Bis bald

DT-SISSI

28 juni 2018

Twist and pop Tutorial - Unicorn

Twist and Pop Tutorial - Unicorn

Today I will show you a tutorial on the popular Twist and Pop card (sorry that some pitures are the wrong way).

To make this card I have used:
18010209 Always be yourself...
18010213 My unicorn belives in me
18010208 Enhörning
D160434 Landskapsbårder
D180117 Stitched Label Rectangles
Mörk lila pattern papers.

I colored the images with copics.

You need three pieces to make the card:
1. A piece that is 12*6 inches, scored at 6 inches(cardbase).
2. A piece that is 11*3.75 inches, scored at 2.75, 5.5, 8.25


3. A piece that is 8*3.5 inches, scored at 4 inches. BUT you need to make marks on four places witch are: 2.25 and 5.75 at both the top and the bottom.


Score like this picture:


And the last fold/score is right down the middle.

When you have scored everything in piece number 3, you fold it to look like this (here are four pictures where I slowly show you how to fold it):

Now you need either tape or glue to fasten piece number 2. When you put tape on the right side of this, you then turn it over and put tape on the right side again (then the opposite sides have tape on them, like they should).


This is how you fold piece number 2:

Put ut up against folded piece number 3 to have it centered:


Then peel of the tape/or put some glue like I marked and fasten it like the picture:

Then turn the whole piece over and tape/glue the other side:
IMPORTANT that piece 2 is braided in between the "legs" on piece 3.
(I know it is hard to see at this picture)

Then you need to put tape/glue on the top, like I show in the picture. Do one side at a time!!!


Then put the piece inside your cardbase (piece 1) with the tape/glue up, so when you close the card it will stick on the top. Then flip the cardbase around and put tape/glue on the other top and close the card again.
Now the mecanism is complete, now you need to decorate the card.


Here are som more pictures of how I decorated my card =) If you have any questions, just shout!
Good luck and I will see you soon.

DT-Martina

27 juni 2018

May the forse be with you!

Finally!

Nu har jag äntligen fått mitt efterlängtade sommarlov.
I 45 dagar ska jag bara njuta av min ledighet.
Jag ska scrappa, sola, läsa, åka till Grekland och bara njuta av lugnet.
Now I have finally got my long-awaited summer vacation. 
In 45 days I'll just enjoy my time off. 
I'll scrappa, sunbathe, read, go to Greece and just enjoy.

Under sommaren har jag bestämt mig för att prova olika tekniker jag aldrig gjort förut.
Jag är dålig på att använda Distress Ink. för att göra fina bakgrunder bland annat.
När jag va på mässan i Tyskland fick jag med mig några färger hem.
During the summer, I have decided to try different techniques I had never done before. 
I'm bad at using the Distress Ink. to make fine backgrounds including. 
When I was at the show in Germany I got me some colors of home. 

Jag har länge funderat på att göra egen stjärnhimmel.
Så idag ska ni få se resultatet av det.
I have long been thinking about make your own starry sky. 
So today you get to see the result of it.

Jag har använt mig av 5 olika färger.
Gul, rosa, lila, blå och svart.
I've used 5 different colors. 
Yellow, pink, purple, blue and black. 
Jag har använt mig av akvarellpapper och en Blending Tool.
Jag börjar med den gula färgen .
Jag gnuggar in den från tre olika håll in mot mitten.
I've used watercolor paper and a Blending Tool. 
I begin with the yellow color . 
I rub it from three different directions towards the middle. 
Sen gör jag samma sak med den rosa och blandar den med den gula så dom går in i varandra. 
Jag jobbar med små cirklande rörelser.
Sen går jag på med lila i dom övriga partier som fortfarande är lite vita.
Then I do the same thing with the pink and mix it with the yellow so they go into each other. 
I work with small circling movements. 
Then I go on with the purple in the rest of the parties which is still a bit white. 
Nu har jag gjort basen i min stjärnhimmel.
Nu börjar jag med den blåa. Jag går längst kanterna och går in lite mot 
mitten där jag tycker att det passar.  Sen går jag på med svart.
Jobba längst med kanterna där det ska va mörkast och in lite i mitten.
Now I have made the base in my starry sky. 
Now I start with the blue one. I go at the edges and goes a bit against the 
the middle where I think it fits. Then, I go on with black. 
Working along the edges where it was darkest and a little in the middle. 
När du är nöjd med ditt resultat tar du och skvätter lite vatten med fingrarna.
Bara lite. Efter 30-40 sekunder trycker du med ett hushålls papper 
så du får upp överflödigt vatten. Vattnet bleker Distressen.
Vill du ha mer effekt skvätt mer vatten.
When you are satisfied with your results, and squirt a little water with your fingers. 
Just a little bit. After 30-40 seconds, press with a household paper 
so you get up the excess water. The water whitens Distressen. 
Do you want to have more power splash more water. 
Sen tog jag lite hobbyfärg som jag hade.
La en klick på ett fat och blandade mer vatten så den blir tunn.
Tog en först en tandborste för att skvätta över hela hela himmelen 
och sen en pensel för att få några större stänk.
Then I took some with color that I had. 
La a click on a barrel and mixed with more water so it becomes thin. 
Took a first a toothbrush to splash all over the whole heaven 
and then a brush to get some major splash.
När jag va nöjd torkade jag med min fön.
Men det går lika bra att låta det själv torka.
When I was satisfied dried with my blow dryer. 
But it is equally good to let it self dry. 

En text stämpel som alltid varit min favorit är: 
"May the forse be with you" 16020311
Ni som gillar film vet att det är från Star Wars.
A text stamp that has always been my favorite is: 
"May the forse be with you" 16020311
Those of you who like the movie know that it is from Star Wars. 

Direkt tänkte jag att jag måste göra något med det temat.
Men hur?
Immediately I thought I must do something with that theme. 
But how? 
Efter lite plockande bland stämplarna så bestämde jag att Robin 15090205 
skulle få agera alien. Men han såg ju inte allt för farlig ut.
After a bit of picking among the stamps so I decided that Robin 15090205 
would act as the alien. But he looked not too dangerous.  . 

Men efter ha stirrat ett tag på honom kom jag fram till att jag kanske kan sätta en 
Darth Vader mask på honom.
But after having stared for a while at him I came to the conclusion that maybe I can put a 
Darth Vader mask on him. 

Efter lite trixande så fick jag till den.
Målade Robin i svart och grått med lite egen ritade sträck.
Stansade ut honom med disen som passar honom D170324.
Så vart han äntligen klar.
After a bit of tweaking so I got to it. 
Painted Robin in black and grey with little self-drawn stretch. 
Punched him out with the disen that suits him D170324.
So, where he finally finished. 

Självklart måste "Robin Vader" ha ett laser svärd också!
Obviously, "Robin Vader" to have a laser sword too! 

Stämplade favorit texten och stansade ut den i Pratbubblor D180228.
Stamped favorite text and punched out the Pratbubblor D180228.
På med lite glitter Stickels och Glossy Accents
Klart!
With some glitter Stickels and Glossy Accents 
Clear! 

Han blev ju så galet söt så jag funderar nästan på att göra en tatuering av honom!
He was so crazy cute, so I'm thinking almost to make a tattoo of him! 

Av bara farten gjorde jag en himmel till..
Den här gången starta jag också med en text stämpel.
You're a STAR 18010122.
While I was at it I made a sky to...
This time I reboot also with a text stamp.
You're a STAR 18010122.

För att sätta lite rolig twist på kortet tog jag fram min 
stämpel med Enhörning 18010208 .
Målade med starka färger som stod ut lite.
När jag va klar använde jag mig  disen Enhörning D180108.
To put a little fun twist on the card I took out my 
stamp with Unicorn 18010208 . 
Painted with strong colors that stood out a bit. 
When I was finished, I used me disen Unicorn D180108
Ska jag ha en stämpel med ordet stjärna på måste jag ju ha mera stjärnor.
Stansade ut Kopplade stjärnor D160411.
I'll have a stamp with the word star on the I must have more stars. 
Punched out the Linked stars D160411

Använde mig av ett holografiskt papper för att få effekten..
Delade dom utstansade stjärnorna i två delar och satte en på varje sida av papperet.
Dom små stjärnorna som blir inuti när man stansar ut använde jag mig också av.
Use of a holographic paper to get the effect.. 
Shared dom cut-out stars in two parts and put one on each side of the paper. 
Those little stars that will be inside when you punch out, I used me also. 

Från paketet: Stjärna dubbel stygn :D170737 
 använde jag mig av den innersta minsta stjärnan.
På den satte jag en Stitched Banners D170363 
 som jag stämplat texten på.
From the package: Star, double stitch :D170737 
I used the innermost smallest star. 
On it I put a Stitched Banners  D170363 
I stamped the text on the.

Så var två kort klara.
Denna teknik var så rolig!
So was two cards clear. 
This technique was so fun! 

Så jag gjorde en till variant. 
Denna gång använde jag mig av två brun/gråa nyanser
 och en blå och till sist svart Distress. 
So I made one more 
This time I used two brown/grey shades 
and a blue, and finally black Distress. 
Jag började med den blå till ungefär hälften av mitt papper.
Av två remsor som jag hade rev jag ut konturerna av berg/kullar.
Här duttade jag nu den bruna nyansen.
Upptill använde jag den gråa över hela.
I started with the blue for about half of my paper. 
Of the two strips as I had a rev I out the contours of the mountains/hills. 
Here stamped I now have the brown tint. 
At the top I used grey all over. 

Även denna gång stänkte jag med vatten över hela.
På den övre delen skvätte jag med vit färg.
This time, they sprinkled the I water all over. 
On the upper portion sprinkled I with white paint. 

Jag började med att stämpla Dino 17090215 
och stansa ut honom med: D170907.
I started by stamping the Dino 17090215   
and punch him out with: D170907.  


När det var färdig färglade jag honom och satte på lite Glossy Accents.
Stämplade upp lite Stenar 18040302 
och färglade i lika gråa nyanser och lite Glossy här också.
When it was finished colored him and put on a bit of Glossy Accents. 
Stamped up some Stones 18040302 
the pictures and colored in equal shades of gray and a little Glossy here, too. 
Stämplade även upp Stubbe 18040311.
 Som jag färglade och även den fick lite glossy.
Stamped even up the Stump 18040311.
As I colored, and also it got a bit glossy. 

När stenarna och stubben var torra klippte jag ut dom och satte i nederkant av kortet.
Några stenar satte jag med 3D kuddar i olika tjocklekar.
When the stones and the stump was dry, cut the I them out and put in the bottom of the card. 
Some rocks I made with 3D pads in different thicknesses
Stämplade texten: You are my Favorite Frendosaurus  17090217 mitt på himmelen.
Stansade ut två av den lilla storleken från Molnset D170909.
Stamped text: You are my Favorite Frendosaurus 17090217 in the midst of heaven.
Punched out two of the small size from the Molnset D170909.

Så var detta kort klart också!
Om du tittar noga på kortet ser du att jag dragit tunt runt alla kort med en Stickels.
Tycker det är fint med den glittriga effekten.
So was this card done! 
If you look closely at the card you will see that I have drawn thin around all
of the cards with a Stickels. 
Think it is nice with the sparkly effect.

Det va allt för denna gång.
Nästa gång det är min tur ligger jag på en solstol på Samos i Grekland.
Så jag ska fundera ut något innan jag åker.
It was all for this time. 
The next time it's my turn, I lie on a sun lounger on the island of Samos in Greece. 
So I'm going to figure out something before I go. 


Hastalapasta!

26 juni 2018

Bright colors


☀️☀️☀️

I love summer, it makes me happy and it means colors everywhere, so today i’m gonna show you cards in 4x4, where i’ve used bright colors. 
On all the cards i’ve used stamps as background, all of them are some of the news. I love doing backgrounds this way. 
And you can say that the theme for today is nature, you have some animals, flower/leaf and some fruit.