15 februari 2019

Self Closing Box


Hi there!

Today's project is...
...A Self Closing Box, perfect for Easter. 
Of course you'll get a tutorial.

----------------

Hej där!

Dagens projekt är...
...En Själv Stängande Ask, perfekt till Påsk.
Självklart så får du en beskrivning.


This is what I used to make the box:


Det här har jag använt för att göra boxen:


This is what I used to make the box:Det här har jag använt för att göra boxen:

The tutorial

Beskrivningen


 • Cardstock 6" x 8 1/2"
 • Score with the longest side up at: 4" & 8" 
 • Turn the paper around
 • Score with the short side up at: 1" & 5"
 • Turn the paper back again, make sure that the tab is on the right side.
 • Cut at 2", 4" & 6" from the top down to the scoreline.  See the picture.
 • Score diagonal as the picture shows
 • Cut out a part of the tab, next to the 4 bottom tabs
 • Cut the opposite corner of the tab

 • Cardstock 6" x 8 1/2"
 • Biga med den längsta sidan up: 4" & 8" 
 • Vänd pappret
 • Biga med den korta sidan upp: 1" & 5"
 • Vänd tillbaka pappret igen, se till att du har fliken till höger
 • Skär 2", 4" & 6" från toppen ner till biglinjen Se bilden
 • Biga diagonalt som bilden visar
 • Skär bort en bit av fliken, bredvid dom 4 bottenflikarna.
 • Snedda det motsatta hörnet av fliken


Score lines are black  
Cut lines are red

Big linjer är svarta
Skär linjer är röda • If you want patterned paper, cut 2 pieces at 3 3/4" x 3 3/4" 
 • Mark the middle and cut out 3 pieces diagonal as the picture below shows.
 • Attach the pattern pieces with tape on to the cardstock.
 • Attach a strong tape or glue along the tab and close the box
 • Then you attach tape or glue on the bottom tabs and close them
 • To make the bottom a bit stronger, I put some patterned paper and cardstock on to the bottom tabs. Maybe you want to write something there, a secret message...

 • Om du vill ha mönstrat papper, skär ut 2 bitar: 3 3/4" x 3 3/4" 
 • Markera mitten och skär ut 3 delar diagonalt som bilden nedan visar.
 • Fäst dom mönstrade delarna på cardstocken
 • Fäst en stark tejp eller lim på fliken och stäng boxen.
 • Fäst en stark tejp eller lim på bottenflikarna och stäng dom
 • För att göra botten lite starkare, så fäste jag lite mönstrat papper och cardstock på bottenflikarna Kanske du vill skriva något där, ett hemligt meddelande...

Your box is ready for decorations!

Din box är färdig för dekorationer!
Thanks for looking!

Tack för att du tittade!

DT-Lena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar