24 februari 2019

Ibland behöver vi alla en kram - Sometimes we all need a hug

Sometimes you want to send a hug instead of flowers so
today I will first show you a condolense card.
 
Ibland vill man skicka en kram istället för blommor så
idag visar jag först ett kondoleanskort.
 
 
Close up
Närbild

 
Material:

 
 
"I'm grateful to have you in my life"
A very useful stamp if you ask me,
a small sentence with a lot of love behind.
 
"Jag är tacksam över att ha dig i mitt liv"
En väldigt användbar stämpel om du frågar mig,
en liten mening med massor av kärlek bakom.
 
 
Material:

 
Don't forget to give some love!
Glöm inte att ge lite kärlek!
 
Nettan
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar