07 februari 2019

More LOVE

Hi!

I want to spread some more love before Valentine´s day. I´ve made my cards CAS, like I almost always do. 

Jag vill sprida lite mer kärlek innan Alla Hjärtans Dag. Jag har gjort mina kort i CAS stil som jag nästan alltid gör. This is what I´ve used:
This is what I´ve used:

My last card for today. I didn´t found any branch in my hoard so I drew one by myself. 

Mitt sista kort för idag. Jag hittade ingen gren i mitt förråd så jag ritade en egen. And once again, this is what I used:

I hope you got some inspiration here today! See you soon!

Jag hoppas att du har fått lite inspiration här idag. Vi ses snart igen!

Hugs Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar