25 februari 2019

Balloons from Easter eggs

Hi there!

Hej där!


I had to make a birthday card in between all the easter cards. Unfortunate I haven't got any balloons...
But I solved it with easter eggs!


Jag var tvungen att göra ett födelsedagskort mellan alla påsk kort. Tyvärr så hade jag inte några ballonger...
Men, jag löste det med påsk ägg!


And a new Card fold (for me).
 There's a template below.

Och en ny kortvikning (för mig). 
Beskrivning finns längre ner.


To make this card I used:

För att göra kortet så använde jag:


Grattis is a new die!
The Easter eggs are a set of 8 dies! I just turned them around and attached a small triangle so that it looks like a balloon.

Grattis är en ny die!
Påsk äggen är ett set på 8 dies! Jag vände bara på dom och fäste en liten triangel så att det skulle se ut som en ballong.

-------------------------------------------------------


Here's the template

Cardbase: 13 x 29 cm
Score with the longest side up at: 14, 18, 24 & 28 cm

The PopUp part: 8 x 14 cm
Score with the longest side up at: 9 & 13 cm


Här är beskrivningen:

Kortbas: 13 x 29 cm
Biga med den längsta sidan uppåt:  14, 18, 24 & 28 cm

PopUp delen: 8 x 14 cm
Biga med den längsta sidan uppåt: 9 & 13 cm


Your parts should look like this when folded:

Dina delar borde se ut så här när dom är vikta:


Put double sided tape on the 1 cm tabs and attach the parts as the picture below shows.
If you want to decorate your card with pattern paper, do it before attaching the pieces together.


Sätt dubbelhäftande tejp på 1 cm flikarna och fäst delarna som bilden nedan visar.
Vill ha mönstrat papper på ditt kort, så fäst det innan du sätter ihop delarna.Thanks for watching!

Tack för titten!

DT-Lena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar