05 februari 2019

Floating Pop Box CardPink Floating Pop Box Card

Want to make a Floating Pop Box Card?
Today's card comes with a Tutorial.

---------------


Vill du göra ett Floating Pop Box Card?

Dagens kort kommer med en beskrivning.


This is what I used to make this card:

Det här är det jag använde för att göra detta kort:Tutorial:
1 piece of 12" x 5 5/8" Cardstock  ( Cardbase)
Score along the longest side at :  2 7/8", 5 3/4", 8 5/8", 11 1/2"
2 pieces of  2 5/8" x 5 1/2" Cardstock, (A)
2 pieces of  2 3/8" x 5 1/4"  Pattern paper, (B)
1 piece of 5 1/2" x 5 1/2" Cardstock, (C)
1 piece of 5 1/4" x 5 1/4" Pattern paper, (D)
A 4" circle die cut
1 piece of clear acetate 5" x 3/4"


Beskrivning:
1 del 12" x 5 5/8" Cardstock  ( Kortbas)
Biga längs den längsta sidan :  2 7/8", 5 3/4", 8 5/8", 11 1/2"
2 delar  2 5/8" x 5 1/2" Cardstock, (A)
2 delar  2 3/8" x 5 1/4"  Mönstrat papper, (B)
1 del  5 1/2" x 5 1/2" Cardstock, (C)
1 del  5 1/4" x 5 1/4"  Mönstrat papper, (D)
En 4" cirkel die
1 del genomskinlig acetat  5" x 3/4"


 • Place the 4" circle die cut on to piece C & run it through your Bigshot.
 • To make sure that the holes are in line, use piece C as a stencil. Put it on to the Cardbase (the 1/2" tab on the right side) draw along the circle, now you know exactly where to put your die cut. 
 • Place the 4" circle die cut on to the front of the cardbase & run it through your Bigshot.
 • Do the same with the piece D. 
 • For more effect you can use smaller size of die cut with piece C.
 • When die cutting, use washitape to hold the die cuts in place.
 • Fold and burnish all the score lines
 • Adhere the acetate with strong glue on to the cardbase panel with the hole . This part is the floating section
 • Adhere piece C & D over the acetate/cardbase

 • Placera 4" cirkel die på del C & kör igenom den i din Big shot.
 • För att vara säker på att hålen är i linje, använd del C som en stencil. Placera den på kortbasen ( fliken som är 1/2" ska ligga till höger) märk ut längs med stencilen, nu vet du exakt var du ska placera din cirkel die.
 • Placera cirkel diesen på framsidan av kortbasen & kör igenom den i din Big shot.
 • Gör samma sak med del D.
 • För mer effekt så kan du använda en mindre cirkel die på del C.
 • När du ska köra genom Big shoten, använd washitape för att hålla diesen på plats.
 • Vik alla viklinjer och dra med bigaren över alla viklinjer för att få skarpa vikningar.
 • Fäst acetaten med ett starkt lim på kortbasen med hålet. Denna del är den " flytande delen".
 • Fäst del C & D ovanpå acetaten/kortbasen.


 • Adhere pieces A & B on to the inside back panels

 • Fäst delarna A & B på insidan av dom bakre panelerna.


 • Add adhesive on to the 1/2" side section and fold front over to form the box.

 • Fäst dubbelhäftande tejp på 1/2" fliken och vik över fronten för att forma en låda.


Your Floating Pop Up Box Card should look like this.
Now it's time to decorate!

Din Floating Pop Up Box Card borde se ut så här.
Nu är det dags att dekorera!Another Floating Pop Up Box Card that I've made:


Ett annat  Floating Pop Up Box Card som jag har gjort:This is what I used to make this card:

Det här är vad jag använde för att göra detta kort:

Good Luck with your cards!

Lycka till med era kort!


DT-Lena

1 kommentar:

 1. Snyggt!
  Skulle man kunna få måtten i cm? Jag har ingen scoring board med tum.

  SvaraRadera