02 februari 2019

A Bottle of wine

Idag blir det lite inspiration hur man kan använda diesen "A Bottle of wine".

Today some inspiration how to use the dies "A Bottle of wine".Du kan välja att använda mer eller mindre av delarna du stansar ut. Det ger många olika varianter av motivet.

You can choose to use more or less of the parts you cut out and get a lot of variations.
Jag har använt mitt egna färgade akvarellpapper men du kan även få härliga effekter med mönstrat papper.

I used my own coloured watercolorpaper but of course you also can get nice effects with patterned paper.
Den här bakgrunden har jag gjort med en stencil och Distress Ink tillsammans med Brilliance Lightning Black.

This background is made with a stencil and Distress Ink together with Brilliance Lightning Black.Här är ett exempel på hur du kan variera genom att klippa bort vissa delar och bara använda flaskan och två glas.

This is an example how you can make a variation by cutting away some parts and just use the bottle and two glasses.


Bakgrunden har jag färgat med Infusions (liknar Brusho).

The background is coloured with Infusions (like Brusho). Diesen jag använt.

The dies I used.


Det var allt för idag!

That´s all for today!

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar