10 december 2018

Countdown to Christmas


Countdown to Christmas
Are you done with your Christmas cards? I'm not, got a few more to make.


-----------------------------------

Nedräkning till Jul
Är du färdig med dina Julkort? Inte jag, har några till att göra.A Pink Dream

En Rosa Dröm

I made this Easel Card a bit different. I used a die in the middle of the front panel to make a window.
I used a strip of acetate to attach the parcels.

To make this card I used:


-------------------------------------


Jag gjorde detta Easel Card lite annorlunda. Jag använde en die i mitten av frontpanelen för att göra ett fönster.
Jag använde lite genomskinlig plast för att fästa paketen.

För att göra det här kortet så har jag använt:

________________________________________________________________

A Tunnelcard, you'll get a template below

Ett tunnelkort, du får beskrivning nedan
Front
To make this card I used:

White cardstock
Embossingfolder with dots

Stitched Rectangles (outgoing, but you can still find them in the shop)

----------------------------------


För att göra det här kortet så har jag använt:

StämpelStjärngosseren
Stitched Rectangles (utgående, men du kan fortfarande hitta den i shopen)

----------------------------------

Here comes the template:

Tunnelcard:

Cut: 8 1/2 " x 11"
Cut it in half at 5 1/2" = 2 pcs 5 1/2" x 8 1/2"

Piece 1 (cardbase): Score at 4 1/4" (the 8 1/2" along the top of the scoreboard) and fold.
Cut 1/2" of one side of the card. The back flap is suppose to be shorter than the front.
Piece 2 (box): Score at 1/2", 4 1/4", 4 3/4" (the 8 1/2" along the top of the scoreboard)

For extra tunnel pieces cut:  5 1/2" x 4 1/4"
Score two flaps at 1/4" at each side (the 4 1/4" along the top of the scoreboard) 

Use different sizes of the same kind of die to make a window.
-------------------------------------

Här kommer beskrivningen:

Tunnelkort:

Skär: 8 1/2 " x 11"
Skär i två halvor:  5 1/2" = 2 pcs 5 1/2" x 8 1/2"

Del 1 (kortbas): Biga 4 1/4" ( 8 1/2" längs med toppen av ditt scoringboard) och vik.
Skär 1/2" på ena sidan av kortet. Bakdelen ska vara kortare än framdelen.
Del 2 (box): Biga 1/2", 4 1/4", 4 3/4" (8 1/2" längs med toppen av ditt scoringboard)

För extra tunnel delar skär: 5 1/2" x 4 1/4"
Biga två flirpar 1/4" på vardera sidan (4 1/4" längs med toppen av ditt scoringboard)

Använd olika storlekar av samma typ av die för att göra ett fönster.


Put them together as the picture :
Montera dom som bilden:


Now it's time to attach the box to the cardbase. Put tape on the back of the box (the flap is suppose to be at the left side) and fasten it to the cardbase.
Put tape on the left side of the box (at the flap) and attach to the cardbase.
Should look like it does at the next picture

---------------------------------------

Nu är det dags att fästa boxen mot kortbasen. Sätt tape på baksidan av boxen ( flirpen ska vara till vänster sida) och fäst mot kortbasen.
Fäst tape på vänstra sidan av boxen (på flirpen) och fäst mot kortbasen.
Ska se ut som det gör på nästa bild


If you don't understand, please contact me and we can solve it.

Skulle du inte förstå, så ta gärna kontakt med mig så kan vi lösa det.

______________________________________________________________________And here comes Santa Claus...

Och här kommer Jultomten...To make this card I used:

Acetate that I embossed

Stamp: Tomte

and lots of Stickles crystal, witch turned out blue in the picture...


--------------------------------För att göra det här kortet så har jag använt:

Genomskinlig plast som jag har embossat

Stämpel: Tomte


-------------------------------------Now, I won't be here before Christmas, so
I wish you a very Merry Christmas & A Happy New Year!

------------------------------------

Nu kommer jag inte vara här före Jul, så
jag önskar er en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År!


DT-Lena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar