25 december 2018

Capture the momentCapture the moment my friends!

After making lots of christmas cards it feels really fun to make "ordinary" cards.


Fånga ögonblicket mina vänner!

Efter ha tillverkat massor av julkort så känns det riktigt kul att göra "vanliga" kort


----------------------------------------


My first card is stamped on two layers of paper,  one small piece and a bigger one.
Just put the smaller piece in the middle of the big one and stamp the image that you want.
I colored the small layer only, I think it made a cool effect.


------------------------------------------


Mitt första kort är stämplat på två lager papper, en liten del och en större.
Lägg den mindre biten i mitten på den stora och stämpla motivet du vill ha.
Jag färglade bara den lilla delen, jag tyckte det blev en häftig effekt.
This is what i used to make this card:

Stamp: Magnoliakvist

For coloring I used Polychromos


-----------------------------------------


Det här är vad jag använde för att göra kortet:


Stämpel: Magnoliakvist

Färgläggning: Polychromos


_____________________________________________________________Oh, what fun I had making this card.
Playing with colors and water, wow!


Oh, så roligt jag hade när jag gjorde detta kort.
Leka med färger och vatten, wow!This is what i used to make this card:

Die:  Blommor
Stickles: Lagoon
and


----------------------------------------


Det här är vad jag använde för att göra kortet:

Die:  Blommor
Stickles: Lagoon
och


------------------------------


This how I used the powder and made the flowers:

I sprayed some water on to white cardstock, shook the bottle with powder, sprinkled the powder on the wet surface ... and... boom! What a color explosion! A wonderful mix of green and turquoise shimmering colors. I had to make a few more tests and every time I got a different pattern.
When the paper was dry I used the flower dies.


-------------------------------


Så här använde jag pulvret och gjorde blommorna.

Jag sprayade lite vatten på vit cardstock, skakade flaskan med pulvret, strödde pulvret på den blöta ytan...och...boom! Vilken färgexplosion! En underbar mix av gröna och turkosa skimrande färger! Jag var tvungen att göra några fler tester och varenda gång så fick jag olika mönster.
När pappret var torrt så använde jag blom diesen.___________________________________________________________________


You are worth Gold...

Du är Guld värd...


This is what i used to make this card:

Die: Fjäder
Gold twine, Gold embossing and Chunky embossing enamel.


-----------------------------------------


Det här är vad jag använde för att göra kortet:

Stämpel:  Du är guld värd
Die: Fjäder
Guld snöre, Guld embossing och Chunky embossing enamel.-----------------------------------------


This is how I made the shadow of the feather:
I cut out the feather die and I used the leftover as a stencil, distressed it with Walnut stain.


-----------------------------------------


Så här gjorde jag för att göra skuggan av fjädern:
Jag stansade ut fjäder diesen och använde det som blev över som en stencil, distressade med Walnut stain. 
I wish you all a Happy New Year!

Jag önskar er alla ett Gott Nytt År!

DT-Lena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar