18 november 2017

Lite nytt/Some new

Dags igen för några ny kort från mig/Time again for some cards from me
Julen närmar sig med stormsteg så kanske några tips till julkorten.
The Christmas are getting closer and closer so maybe some tips for your Christmas cards.


Storlek 15x13 cn/Size 15x13 cm
Stämpel/Stamp:
Dies:

GA-papper
Promarker


Storlek 15x15 cm/Size 15x15 cm
Stämpel/Stamps:
Dies:
Stamp och/and dies:

GA-papper
Promarker


Detta kort har jag redan visat på Facebook men tar med det även här.
This card I´ve already shown at Facebook but I will show it her too.
Storlek 15x14 cm/Size 15x14 cm
Dies:

GA-papper

Det var allt för denna gång/That was all for this time

Tack för titten/Thanks for looking

DT-Eva


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar