15 november 2019

Dreaming of CandycanesSliding card with Candycanes!

-----

Sliding kort med polkagrisar!


Yummie yummie..candycanes and candys for the reindeer!

---------------

Nam nam...polkagrisar och godis till renen!
When I made this card I used Rörelsebanor, so that the slider can move in it.

---------------

När jag gjorde det här kortet så använde jag Rörelsebanor, så att slidern can röra sig.
I used a coin and to make the slider heavy, I think it moves better.
I cut a piece of foam (as a distance) and attached it to the coin using strong red tape and red tape on top of the foam as well.
Put the coin underneath the card so that the foam fits in the hole and attach santas hat on top of it.

---------------

Jag använde ett mynt så att slidern blev tyngre, jag tycker att den rör sig bättre då.
Jag klippte en bit mossgummi (för distans) och fäste den på myntet med stark röd tejp. 
Fäste röd tape på mossgummit också.
Lägg myntet under kortet så att mossgummit passar in hålet och fäst tomteluvan ovanpå.To make the hat slide better, use 3D tape. At the picture I used one layer. But, I recommend two layers of 3 D tape. This is to get a really god distance and the slider moves easy.
Now it's ready to put on your card base.

---------------

För att tomteluvan ska röra sig bättre, använd 3D tejp. På bilden använde jag ett lager, men jag rekommenderar att använda 2 lager 3D tejp. Det ger en riktigt bra distans och slidern rör sig lätt.
Nu är det färdigt att fästa på din kortstomme.

-----------------


I used this products to make the card:/ Produker som jag använde för att göra det här kortet:

Stamps/Stämplar:

Dies:

The reindeer I used is expired, but you can find other lovely reindeers here
Renen som jag har använt har utgått, men du kan hitta andra superfina renar här


Bye for now!
Hugs, 

-----

Hej då så länge!
Kramar,


DT-Lena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar