09 maj 2019

Tutorial Whiper Card

Hej!
Idag bjuder jag på en tutorial på ett Whiper card!

Hi!
Today I will show you a tutorial of a Whiper card!Material:
Scoreboard eller något annat verktyg att biga med.
Två bitar cardstock till kortbasen som är 4 1/4" x 8 1/2"
En bit cardstock till din "wiper" som är 1 1/2" x 3"
Stark dubbelhäftande tejp
Linjal och penna
Stämplar
Stämpeldyna
Dekorationer och mönstrade papper

Jag har markerat bigningarna på bilderna med svart penna för att ni lättare ska kunna se - detta ska ej göras när man gör kortet.


Supplies
Scoring tool
Two 4 1/4" x 8 1/2" pieces of cardstock, for your card base
One 1 1/2" x 3" piece of cardstock, for your "wiper"
Scor-Tape™ or other strong adhesive
Ruler and Pencil
Embellishments and additional cardstock to decorate the card

I have marked the scored lines on the pictures with a black pen to make it easier to see - This should not be done when you make the card.Steg-för-steg/ Step-by-step
Steg 1
Biga ditt 4 1/4" x 8 1/2" papper vid 1 1/2" and 3" gör likadant på ditt andra 4 1/4" x 8 1/2" papper

Step 1
Score your 4 1/4" x 8 1/2" piece of cardstock at 1 1/2" and 3".

Repeat the scoring on your second piece.
Steg 2
Vik  alla de bigade linjerna
Den bigade linjen bredvid den stora panelen ska vikas ner, den bredvid kanten uppåt.
Gör likadant på det andra 4 1/4" x 8 1/2" pappret

Step 2
Prefold all scored lines.

The score line next to your large panel should fold down, the one next to the edge up.

Repeat with your second cardstock piece.
Steg 3
Markera cardstock pappret som är 1 1/2" x 3" vid 1 1/2" på långsidan

Step 3
Mark the 1 1/2" x 3" piece of cardstock at 1 1/2" on the long side.


Steg 4
Biga från toppen av ditt högra hörn till 1 1/2" markeringen

Step 4
Score from the top right corner to the 1 1/2" mark.


Steg 5
Vik din bigade linje och vänd din pappersbit om för att dekorera

Step 5
Prefold your score line, turn your strip around and decorate. Steg 6
Klistra fast den dubbelhäftande tejpen på sin bigade triangel i nedre delen av pappersremsan
Klistra bara fast dubbelhäftande tejp på den nedre triangeln annars kommer inte din "wiper" att fungera.

 Step 6
Add Scor-Tape on your scored triangle on the bottom of the strip.

Only add adhesive to your triangle. If you place it over the entire bottom strip, the wiper won't work.Steg 7
Ta en av dina kortbasstycken och lägg den ner med de  bigade linjerna till höger. Detta kommer att vara ditt korts framsida.

Fäst remsan, den dekorerade sidan vänd nedåt, mellan de två bigade linjerna.
Step 7
Take one of your card base pieces and lay it down with the score lines to the right. This will be your card front.

Adhere your strip, image facing down, between the two score lines.

Line up the end of your diagonal score with the edge of your card front.
Steg 8
Fäst dubbelhäftande tejp i kanterna på båda 4 1/4 " sidorna av ditt 4 1/4 "x 8 1/2" cardstock  .
Låt pappret ligga med de bigade linjerna till höger.

Step 8
Add adhesive to the edges of both 4 1/4" sides of the cardstock piece.Steg 9
Placera din andra 4 1/4 "x 8 1/2" bit cardstock över den cardstock bit som du precis satt dubbelhäftande tejp på. Se till att biglinjerna är till vänster.

Step 9
Place your second 4 1/4" x 8 1/2" piece of cardstock over your card front. Make sure the score lines are on the left.Steg 10
Vänd runt ditt kort och dekorerar framsidan

Step 10
Turn your card around and decorate the front panel.

Steg 11
Ditt kort är färdigt!

Step 11
Your Wiper Card is done.I hope you you liked it
~Emma~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar