19 maj 2018

Sjung om studentens lyckliga dag

Hej!
I dessa studenttider behövs det en laddning kort för kommande fester.
Blev en blandning av stämplar och dies. Studentmössan och tillhörande die är väldigt användbar och går att använda på olika sätt - en mössa på huvudet på Rex är inte helt fel och sen stansar man ut honom snabbt och enkelt med en die. En annan stämpel som jag inte klarar mig utan är Sjung om studentens lyckliga dag... och sedan piffar man med en fin rubrik som stansas ut med die.
Även pingvinen Åkesson passar perfekt till ett studentkort och även han kan man stansa ut med tillhörande die. Stilrena kort gör man med hjälp av HURRA och student stämplarna och en liten studentmössa på det.

Hey!

During these exam times  a lot of cards are required for future parties.

The cards became a mixture of stamps and dies. The student hat and the student hat die are very useful and can be used in different ways - a hat on the head of Rex is not completely wrong and then you punch him out quickly and easily with a die. Another stamp I can not be without,  is Sjung om studentens lyckliga dag ... and then you use the die Student for heading.

Even the Åkesson penguin fits perfectly on a student card and he can also be punched out with a die. Clean and simple cards are made using HURRA and student stamps and a small student hat on it. 

~Emma~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar