10 april 2018

Hidden / Secret Message Card


Hi Everyone!

Are you ready for a secret?

Hej allihopa
Är ni redo för en hemlis?


I had so much fun making this Hidden/secret message card! And I just can't stop playing with it!
When the card is closed you can se HB2U, but when you open it...
Lennart slides in instead!
 To make this card I used:
Stamp: Lennart

Jag hade så kul när jag gjorde Gömda/Hemliga meddelande kortet! Och jag kan inte sluta leka med det!
När kortet är stängt så kan du se HB2U, men när du öppnar så...
då kommer Lennart istället!
Det jag använde för att göra kortet var:
Stämpel: Lennart

I'll try to explain how I made this card, hope you understand

You need 4 pieces
     A) inside of the card, cut 8 1/2" x 4 1/4"
   B) front of the card, cut 5 1/2" x 4 1/4"
C) belongs to piece b, cut 4 1/4" x 3"
                                        D) backside of the card, belongs to piece a, cut 5 3/4" x 4 1/4"

Score
Piece A)  8 1/2" along the top of your scoreboard and score at 4 1/4
    C) 3" along the top of your scoreboard and score at 2 3/4"
           D) 5 3/4"  along the top of your scoreboard and score at 5 1/2"
Now, you should have a 1/4" scoreline at piece C and D. Put doubled sided tape at the 1/4" scoreline.

Fasten piece A (hello) with piece D ( HB2U) and
piece B (black paper/ white stars) with piece C ( black paper with Lennart on)

Here comes the tricky part (to explain...)
To see the secret message you have to punch or diecut a hole in the front of the card, piece B and piece A. The easiest way is to punch through piece B first, draw at the other pieces and using piece B as a template. Then punch/diecut.
When you do this, make sure that the right side of piece B (white stars) is exactly on the scoring line at piece A. See the picture above, when the card closes the edges are in line.

After punching, fasten piece B at piece A, now it should look like the picture above. When you close the card it says HB2U, when you open it you'll see Lennart!

 Put doubled sided tape on the other side of piece A as close at the folding as you can and attach it with D (HB2U, the backside)
This is done to keep the card together a bit.


Jag ska försöka förklara hur jag har gjort detta kort ,hoppas du förstår
Du behöver 4 bitar
      A) insidan av kortet, skär 8 1/2" x 4 1/4"
          B) framsidan av kortet, skär 5 1/2" x 4 1/4"
  C) hör ihop med del B, skär 4 1/4" x 3"
                                       D) baksidan av koret, hör ihop med del A, skär 5 3/4" x 4 1/4"

Biga
                                    A)  8 1/2" längs toppen av din scoreboard och biga vid 4 1/4
                              C) 3" längs toppen av din scoreboard och biga vid  2 3/4"
                                     D) 5 3/4"  längs toppen av din scoreboard och biga vid  5 1/2"
Nu ska du ha en 1/4" bigad kant på del C and D. Fäst dubbelhäftande tape på 1/4" kanten.

Fäst del A (hello) på del D (HB2U) och
del B (svart papper/vita stjärnor) på del C (svart papper med Lennart på)

Nu kommer det som är lite trixigt ( att förklara....)
För att se det hemliga meddelandet så måste du puncha/diesa ut ett hål på framsidan av kortet, del B och del A. Det enklaste sättet är att puncha ut genom del B först och sedan rita på dom andra delarna och använda del B som en mall. Sen puncha ut eller använda dies.
När du gör detta så se till att den högra sidan på del B (vita sjärnor) ligger exakt på viklinjen på del A. Se bilden ovan, när kortet stängs så ligger kanterna på varandra.


När du har punchat/diesat, fäst del B på del A, nu ska det se ut som bilden ovan. När du stänger kortet så ser du HB2U, när du öppnar så ser du Lennart!Fäst dubbelhäftande tape på baksidan av del A så nära vikningen som du kan och fäst ihop det med D (HB2U, baksidan)
Detta gör man för att kortet ska hålla ihop lite.
I do hope that you understood, if not. Please ask and I'll help you.

Jag hoppas att du har förstått, om inte. Snäll fråga och jag hjälper dig.

Take care
Ha det så gott!
DT-Lena


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar