25 april 2018

Bendi card

Hello everybody!

Enjoying the spring?
I am! Now I want sun, flowers and a Strawberry Daiquiri!
So this is what I made for my blog day.
I made two cards. One with sun, flowers and one with Strawberry Daiquiri.

The card folding is called Bendi card. I'll show you tutorial after presenting the cards that I made.

Hej allihopa!
Njuter ni av våren?
Det gör jag! Nu vill jag ha sol, blommor och en Strawberry Daiquiri!
Så det är vad jag gjorde till min blogg dag.
Jag gjorde två kort. Ett med sol och blommor och ett med Strawberry Daiquiri.

Kortvikningen kallas för Bendi card. Jag kommer visa en tutorial efter jag har visat mina kort som jag har gjort.Strawberry Daiquiri...I used:
For coloring I used Polychromos

Strawberry Daiquiri...Jag har använt:
Stämplar: Strawberry Daiquiri


Till färgläggning använde jag Polychromos
Sun and flowers... I used:
Stamps: Doftren
     Sol
Die : Doftren
For coloring I used Polychromos

Sol och blommor...Jag har använt:
Stämplar: Doftren
         Sol
Die : Doftren
Till färgläggning använde jag Polychromos

So now,
 this is how I made the base.
Cut out 12" x 5 1/2", score and fold 4" &  8". Now you got a Trifold.
The left panel: cut 3" from the bottom at the panel and cut out the upper part. 
The right panel: cut 1 1/2" from the bottom at the panel and cut out the upper part.
Mark 1/4" at the edges of both right & left side of the panels.
Mark 1" in the middle of each edge.
Cut out on each side of the marks.

Should look like this:

Så nu,
det är så här jag har gjort basen.
Skär ut 12" x 5 1/2", biga och vik 4" &  8". Nu har du ett Trifold kort.
Den vänstra panelen: skär 3" nerifrån panelen och skär bort den övre delen.
Den högra panelen: skär 1 1/2"  nerifrån panelen och skär bort den övre delen.
Märk ut 1/4" på sidorna på både högra och vänstra sidorna av panelerna.
Märk ut 1" i mitten av varje sida
Skär bort på båda sidorna av markeringarna.

Det borde se ut så här:

Draw a vertical line on the middle panel 1/2" from the folding at the right side.
Bend the left panel so that the tab is edge to edge with the vertical line and make marks so you know where to cut the slit. Cut.

Rita en vertikal linje på mellanpanelen 1/2" från vikningen på höger sida.
Böj den vänstra panelen så att fliken är kant i kant med den vertikala linjen och markera så att du vet var du ska skära. Skär.

TURN THE CARD OVER
Draw a vertical line at the bigger panel (3"), 1" from the scoring line.

VÄND KORTET
Rita en vertikal linje på den större panelen (3"), 1" från viklinjen.
TURN THE CARD BACK 
Close the big panel over the middle panel & bend the small panel over both of them so that the tab is edge on edge with the vertical line and make marks so you know where to cut the slit. Cut.

VÄND TILLBAKA KORTET
Stäng den stora panelen över mellanpanelen & böj den lilla panelen över båda så att fliken är kant i kant med den vertikala linjen och markera så att du vet var du ska skära. Skär.


Put the tabs in the slits and now you've got a Bendi card!

Sätt flikarna i slitsarna och nu har du ett Bendi kort!


Now, the fun starts - decorating!
Good Luck!
Bye for now,

Nu börjar det roliga - dekorera!
Lycka Till!
Hej så länge,

DT-Lena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar