20 mars 2020

Text i fokus / Text in focus

På dessa korten har jag stämplat flera gånger med samma textstämpel.
För att det ska bli riktigt bra behövs nog ett stämplingsverktyg tex en MISTI.

On these cards I have stamped several times with the same text stamp.
To make it really good I think you need a stamping tool e.g. a MISTI.Stämplar / Stamps:

/Petra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar