26 december 2019

Time To Say....

GOODBYE!

Du läste rätt!
Detta blir mitt 80:e inlägg sen jag började som DT för 3 år sen.
Med dagens kort inräknat har jag gjort 230 st, 37 st ATC kort och 2st LO.

Idag blir det mitt sista inlägg här oss Gummiapan.
Jag vill passa på att tacka alla som har gillat mina inlägg, delat mina alster,
kommenterat, som har lärt mig nya saker och alla som jag har fått lära känna.

Jag har träffat så många olika människor.
Både här i Sverige och utanför gränserna.

Men utan alla fantastiska stämplar, dies och papper hade detta aldrig varit möjligt.

Joakim och Jeanette: 
Tack för allt jag har fått under åren och att jag har
 fått varit en del av Gummiapan familjen.

Idag har jag har gjort ett kort som är snarlikt det första 
kortet jag gjorde för bloggen. 24 januari 2017.
***

GOODBYE!

You read right!
This will be my 80th post since I started as DT 3 years ago.
Whith today's card counted I have made 230 cards, 37 ATC cards and 2 LO.

Today it will be my last post here us Gummiapan.
I want to take this opportunity to thank everyone who has liked my posts, 
shared my cards, commented, which has taught me new things
 and all that I have come to know.

I've met so many different people.
Both here in Sweden and outside the borders.

But without all the amazing stamps, dies and paper this
  would never have been possible.

Joakim and Jeanette:
Thank you for everything I have received over the years 
and for being part of the Gummiapan family.

Today I have made a card that is quite similar to the first the
 card I made for the blog. January 24, 2017


Mitt kort från 24/1 2017

Har gjort ett litet goodbye kort oxå.
***
Have made a little goodbye card too.
Jag har använt / I have used:


Nu är det dax för mig att säga tack för mig och hej då!!
Now it's time for e to say thank you and Goodbye!

HASTALAPASTA!


1 kommentar: