10 februari 2018

Memory


Hi everyone!

My grandchildren wanted a Memory and of course I thought I have to buy it for them, cause it's really fun playing. 
But...No!
I'm going to make one myself with Gummiapans stamps! So I did and here it is...

Hej allihopa!
Mina barnbarn ville ha ett Memory och självklart så tänkte jag att jag måste köpa det till dom, det är ju riktigt kul att spela.
Men...Nej!
Jag ska göra ett själv med Gummiapans stämplar! Så det gjorde jag och här är det...


I cut out thick chipboard pieces 5x5 cm and
 Gummiapans paper 4,5x4,5 cm.
I attached the paper on one side and stamped on the other one.

Jag skar ut kraftiga chipboard bitar 5x5 cm och
Gummiapans papper 4,5x4,5 cm.
Jag fäste pappret på ena sidan och stämplade på den andra.


This are the stamps that I used:

Här är stämplarna som jag använde:


And the wonderful paper with stars comes from Gummiapan, mönstrat papper Marinblå serie

Och det underbara pappret med stjärnor kommer från Gummiapan, mönstrat papper Marinblå serie


Don't forget to make two of each one...memory...
Thanks for reading!


Glöm inte att göra två av varje...memory...
Tack för att du har läst!

DT-Lena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar