18 september 2017

Två julkort/Two Christmas cards

Då var det dags igen för mig att visa två julkort.
Time again for me to show some christmas cards.
På det första har jag använt mig av:
At the first one I´ve used:
På närsta har jag använt:
At the next one I´ve used:
(andra sidan av detta papper(the other side of this paper)

Tack för denna gång/Thanks for this time

DT.EvaInga kommentarer:

Skicka en kommentar