17 oktober 2016

Tutorial på julgran/Tutorial on christmas tree

Lovade att lägga upp en tutorial på julgranen som jag hade som workshop på gummiapans träff nu i september. Här kommer den.

Promised to put up a tutorial on the Christmas tree I had as a workshop on the Gummiapan gathering this September. Here it comes.

Man behöver:
2 st olika mönstrade papper (självklart kan man använda enfärgat eller samma mönster, det får man själv bestämma)
Skärmaskin
Bonefolder
Något att fästa med

You need:
2 different patterned paper (of course, you can use one color or the same pattern, it can be decide yourself)
cutting machine
Bone Folder
Something to attach with

1. Vi börjar med att skära till pappret till fyra stycken kvadrater i storlekarna: 3", 2 1/2", 2" , 1". Om man har två olika mönstrade papper så är det varannan man ska skära i (ett papper 3", 2" och det andra 2 1/2", 1")

1. We start by cutting the paper into four squares in sizes: 3 ", 2 1/2", 2 ", 1". If you have two different patterned paper then it is every other cut (one paper 3 ", 2" and the other 2 1/2 ", 1")


2. Nu ska vi vika kvadraten på mitten. Därefter viker vi upp den och sen viker vi den som en triangel, spets mot spets, vik upp och snurra på pappret och vik spets mot spets igen så du får två sneda viknings linjer. (ska bli som ett kryss med en rak linjen igenom).

2. Now we fold the square in half. Then we turn it up and then we turn it as a triangle, tip to tip, fold up and spin the paper and fold tip to tip back so you get two oblique folding lines. (Should be like a cross with a straight line through).
3. Nu ska vi trycka in båda sidorna så pappret blir som en triangel.

3. Now we will push both sides so the paper will be a triangle.
4. Därefter ska vi ta dom yttersta flikarna av triangeln och vika in mot mitten.

4. Then we take the first tabs of the triangle and fold in toward the center.5. Vik alla kvadrater likadant, steg 2-4.

5. Fold all the squares alike, steps 2-4.


6. Nu är det tid att sätta ihop granen genom att sätta fast "topparna" inuti varandra. 
Det är lättast att börja uppifrån, den minsta och fortsätta nedåt. Sätt lite av fäst materialet på en liten del av den toppens baksida som ska inuti den delen som är över.

6. Now it's time to put assembled the Christmas tree by attaching "the tops" inside each other.
It's easiest to start from the top, the smallest and continue downward. Put some of the adhesive on a small part of the peak back that will be inside the part that is over.Nu är granen färdiga att monteras på kort eller något annat alster. Dekorerar granen som du vill ha den, bling, stickles eller något annat som passar bra.

Now the tree is finished to be mounted on card or any other subject. Decorating the Christmas tree that you like it bling, stickles or anything else that fits well.


Granen kan man själv variera i olika storlekar.
Tänk att det ska vara kvadrater så går det bra.

The Christmas tree can yourself vary in different sizes.
Think squares then it is ok.

Nu hoppas jag att man får se många fina julgranar.

Now I hope we get to see many lovely Christmas trees.

Ha det bra så ses vi igen.

All the best and see you again soon.

DT-Jenny S


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar