15 oktober 2016

Granar och renar / Trees and deers

Det närmar sig jul...
It is getting closer to Christmas...

På första kortet har jag stämplat Gummiapans stora fina fyllda gran.
Jag använde den nya fina engelska textstämpeln.
Bakom satte jag lite rödvitt mönsterpapper.
On the first card I stamped the filled tree from Gummiapan.
I used the new great english text stamp.
Behind the tree I put some patterned red and white paper.


På andra kortet har jag stämplat mönsterpapper med Gummiapans
små söta fyllda granar. Bakom satte jag lite rödvitt mönsterpapper.
Merry Christmas är utklippt och monterat på 3D kuddar.
On the second cards I have stamped my own patterned paper
with the cute little filled trees from Gummiapan. Behind that I put
a red and white patterned paper. Merry Christmas is cut out and
put on 3D cushions.


På det tredje kortet har jag använt en av de nya renstämplarna
med passande text till. Grönvitt papper bakom.
On the third card I used one of the new deer stamps with
a suitable text. Green and white paper behind.


På fjärde kortet har jag igen stämplat lite mönsterpapper
med en annan ny renstämpel och passande ny text.
Grönt papper bakom.
On the fourth paper I have again stamped my own patterned
paper with a new deer stamp and a suitable new text.
Green paper behind.


Som ni kan se har jag använt samma layout på alla korten
ovan och jag har dessutom använt en rektangel med söm.
As you can see I have used the same lay-out on all the
cards above. I have also used a die with seam.

/Petra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar