06 februari 2016

Early Valentine's Day :)

Jeg plejer ikke at gøre så meget ud af Valentins dag, men blev alligevel inspireret til disse kort og en enkelt æske, da jeg sad og rodede i mine Gummiapan sager ;)

Normally i don't do much of Valentine's Day, but never the less, i got inspired to make these cards and a box, when i was going through my Gummiapan stash ;)


Kortet her har en baggrund, som er af et af arkene i den røde serie og hjerterne er stemplet på andre ark af samme serie, og så skåret ud. Borten er også stemplet og skåret ud. Og til sidst en elskelig tekst.

This card has a background made of one of the sheets in the red series and the hearts are stamped on other sheets of the same series, and then cut out . The rim is also stamped and cut out  And finally a lovely text.


Både borten og hjerterne er monteret med 3D-klæbepuder, så det giver lidt dybde på kortet.

Both the rim and hearts are mounted with 3D foam pads, to gives it a little depth on the card.


På dette kort har jeg selv lavet baggrunden, ved at stemple hjerterne lidt tilfældigt imellem hinanden. Borten er blot en strimmel papir, med en lidt bredere rød strimmel bagved. Igen har jeg stemplet de tre hjerter på mønstret papir fra den røde serie og skåret dem ud. Og til sidst har jeg brugt samme tekst.

On this card i've made the background by stamping hearts a bit random from each other. The rim is just a slip of paper with a slightly broader red stripe behind. Again, i've stamped the three hearts on patterned paper from the red serie and cut them out. And finally, i've used the same text.


Her har jeg også monteret hjerterne med 3D-klæbepuder.

Here i've also mounted the hearts with 3D foam pads.


Og sidst, men ikke mindst, så har jeg også lavet denne lille æske, til søde sager. Æsken er pyntet med inspiration fra det sidste kort og så har jeg lavet nogle "bælter" til et par af chokoladerne.

And last but not least, i've made ​​this little box for sweets. The box is decorated with inspiration from the last card and then i made ​​some "belts" for a couple of the sweets.


Stemplerne jeg har brugt / stamps i've used:

- Stort hjerte / big heart: Stort osymmetriskt hjärta.
- Mellem hjerte / medium heart: Mellanstort osymmetriskt hjärta.
- Lille hjerte / small heart: Litet osymmetriskt hjärta.
- Bort / rim: Ojämn bård.
- Tekst / text: Love you. love you. love you.

Ønsker alle Glædelig Valentin's Dag :)

Wishing everyone Happy Valentine's Day :)

DT Karina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar