16 juli 2018

Thank you!

Hej alla! Hoppas ni har en härlig sommar...
Hello everybody! I hope you have a lovely summer...

På första kortet är bakgrunden färglagd med distresser och fjärilarna Mellanstor fjärilLiten fjäril
och Mini fjäril är embossade i vitt.
Ont the first card the background is colored with distresser and the butterflies Mellanstor fjärilLiten fjäril And Mini Fjäril is embossed in white.

Texten är stämplad med ena delen från Stort skissat päron och textbakgrund.
The text is stamped with one part from Stort skissat päron och textbakgrund.


Har använt diesen / Used the dies:

💛💛💛

Mitt andra kort är ett bra-å-ha-kort utan text...
My second card is a card without any text...

Jag har färglagt med distresser och använt lite Frantage Embossing Enamel i vitt på bakgrunden.
I have colored with distresser and use some Frantage Embossing Enamel in white on the background.


Har använt diesen / Used the dies:

 Ha en fortsatt härlig sommar!
Have a nice summer!

15 juli 2018

Pilar / Arrows

Jag gillar verkligen pilar så idag har jag använt de nya pil-diesen.

I really like arrows so today I have used the new arrow dies.


Alla pilarna är utstansade i vitt och infärgade med Lawn Fawn stämpeldynor
som jag köpte hos Gummiapan på Trelleborgsträffen. Jag tror de finns i den fysiska butiken.

All arrows are die-cut from white paper and coloured in with Lawn Fawn ink pads that
I bought from Gummiapan at Trelleborgsträffen. I think they are available in the physical shop.


På första kortet stämplade jag denna texten och på det andra denna.

On the first card I stamped this text and on the second card this one.


Jag blir så glad av regnbågens färger, hoppas ni med blir det!

I get so happy by the colours of the rainbow, hope that goes for you to!

/Petra

14 juli 2018

New home cards

Hello

Today I have two wonderful cards for a new home gratulation. They are both beautiful. They are CAS and I like them. One card is with a beautiful gold foil.
Heute habe ich zwei schöne Karten für euch zum ansehen. Beide Karten kann man gut verschenken an Leute die in ein neues Zuhause gezogen sind. Die Karten sind CAS und die eine mit toller Goldfolie.
Here are the things I used from Gummiapan:
Hier die Materialien die ich von Gummiapan verwendet habe:

- Hus


See you soon
Bis bald

DT-SISSI

13 juli 2018

Reindeers!!!

Hello there

Today I will share a few cards with the reindeerstamps. But first I will let you in on a secret.
The first time I colored one of these stamps I thougt it looked like a moose. So I named him Helge =)
I have colored him both like a reindeer and as my "Helge" (a moose). I think it works fine both ways, depending on what I´m in the mood for. All the images is colored with Tombow Markers (watercolorpens).

So here goes =) On these two cards I used:
18010211 A sweet surprise for my deerest
D170731 Just for you
18010206 Badkarsren
Scalloped rectangels
Patternpaper in different colors. On these two cards I used:
18010210 Get well soon my deer
D170712 Krya på dig
18010202 Sjukren
D180102 Dies till sjukren
Scalloped rectangels
Patternpaper in different colors.


 On these two cards I used:
18010205 Doftren
D180105 Dies till doftren
18010215 You are deer to me
D170714 Kram
Scalloped rectangels
Patternpaper in different colors.And as for the final card, I didn´t use the reindeer.
I colored several skateboards with colorpencils, and fuzzycut them out. Taped them on to the cardbas with tape and som 3D-tape.
This is what I used:
11050102 Skateboard
12100505 Textstämpelset
Outside:
 Inside =)

Hope you got inspired =)

See you soon
DT-Martina

12 juli 2018

Sol vind och vatten.

Halloj!

När ni läser detta ligger jag på en solstol i Grekland.
Vad passar inte bättre då än marint tema.
When you read this I lie on a sun lounger in Greece. 
What does not fit better then than the marine theme. 

Jag har gjort korten i dom klassiska färgerna rött, vitt och blått.
Jag börjar med ett enkelt kort.
I have made cards in the dom classic colors of red, white and blue. 
I start with a simple card. 

Jag har använt mig av papper från Marinblå serie BLAND_700 
 och Röd serie BLAND_400 på alla mina kort.
I've used paper from the Navy blue series BLAND_700 
and Red series BLAND_400 on all my cards.


Stansade ut Ankare D170903 det stora.
Använde mig av Pierced Label Border  D180130
För att få en snygg kant mellan det rödrandiga och det blåa.
Stansade ut Thank You D170727
i vitt och i grått för att skugga lite.
Till sist satte jag dit den lilla U-båten Mr Nautilus D180546.
The punched out Anchor D170903 it big. 
Used me of the Pierced Label Border D180130 
To get a neat edge between the red striped and blue. 
Punched out the Thank You D170727 
in white and in grey to shade a little. 
Lastly, I put there the small submarine Mr. Nautilus D180546.
 

På mitt andra kort har jag lekt med Vimpel avlång D180141.
Ankare D170903 det lilla.
Perced Circles D170522
HB2U D180204 som jag stansade ut 3 gånger och satte fast på varandra.
Stämplade Nät 18040420 2 gånger i grått i bakgrunden
och avslutade med Kaj och Börje 18040303.
Så var det klart!
On my other cards I have played with Pennant oblong D180141. 
Anchor D170903 the small. 
Perced Circles D170522 
HB2U D180204 that I punched out 3 times and sat fixed on each other. 
StampeNät 18040420 2 times in gray in the background 
and finished with the Kaj and Börje 18040303. 
So it was clear! 


På mitt tredje kort har jag använt mig av Ankare D170903 det stora..
Perced Circles D170522 gjorde jag livbojen av.
Två olika storlekar av Stitced Banners D170363. 
och texten Carpe Diem D170333.
On my third card I have used me of the Anchor D170903 it big.. 
Perced Circles D170522 I made the buoy. 
Two different sizes of Stitced Banners D170363. 
and the text Carpe Diem D170333. 

Enkelt och stilrent!
Simple and stylish! 

Nästa kort tänkte jag inte visa. Men ni får det som bonus.
Ankare D170903 det lilla finns med här också.
Disen Live, Love Laugh D180207
Det lilla molnet från Molnset D180207
Stämpeln Prickig Båt 11020102
Som vågor testade jag att dela Doodled Square D180503
The next card I thought I would not show. But you get it as a bonus. 
Anchor D170903 it little are also. 
Disen Live, Love, Laugh D180207 
The little cloud from the Molnset D180207 
Stamp Polka Dot Boat 11020102 
Like the waves I tried to share Doodled Square D180503


Det var allt för mig denna gång.
Hoppas ni fått lite inspiration.
It was all for me this time. 
Hope you got a bit of inspiration. 

Vi ses snart igen!
We will see you again soon!


Hastalapasta!

11 juli 2018

BabycardsHallo everybody👍🏻
Today i’m showing 4 cards in 4x4 inch, with the cute male/female signs. 
And some of my favorit gongrats/ hooray stamps. 

On this one i’ve made a border in Dark purple, the female sign in light purple. 
Here i’ve used the stamp ‘hip hip - Hurra’, i’ve put tape over the ‘ hip hip’ so it did not get color. Female signs in light blue.Pink/rosa on this one, the text got some clear embossing powder.‘Gongrats’ embossed in a bright green color, Dark green for the sign.Dies:

Stamps:

So that was it for today, have a nice day and see you later this month 

DT-RIKKE10 juli 2018

PopUp Card for someone special

Hi there!

I'm back with a PopUp Card for someone special.
I'm gonna start with showing you the card & what material I've used. 
After that you get a tutorial.

------------------------------

Hej där!
Nu är jag tillbaka med ett PopUp Card för någon speciell.
Jag kommer att starta med att visa kortet & vilket material jag har använt.
Och efter det så får ni en tutorial.Front of the card
--------------------------------
Framsidan av kortetI used:
Gummiapans Paper Svart serie & Grå serie
Die: Lennart
Banner ( from a goodiebag that I got at Trelleborgsträffen)

------------------------------

Jag använde:
Gummiapans Papper Svart serie & Grå serie
Die: Lennart
Banner ( från en goodiebag som jag fick på Trelleborgsträffen)


Inside the card
--------------------------------
Insidan av kortet


I used:
Gummiapans Paper Svart serie & Grå serie

Dies: Hello

------------------------------

Jag använde:
Gummiapans Papper Svart serie & Grå serie

Dies: Hello


And here comes the tutorial, I hope that you understand what I mean.
-----------------------------------------
Här kommer beskrivningen, jag hoppas att ni förstår vad jag menar.


Tutorial PopUp CardCardbase:
1 piece 13 x 27 cm cardstock
4 pieces 12,5 x 12,5 cm patterned paper

PopUp part:
1 piece   17 x 17 cm cardstock
2 pieces   9,3 x 8,3 cm cardstock
6 pieces  7,8 x 7,8 cm patterned paper
2 pieces  7,5 x 7,5 cm patterned paperKortstomme:
1 del  13 x 27 cm cardstock
4 delar  12,5 x 12,5 cm designark

PopUp del:
1 del   17 x 17 cm cardstock
2 delar  9,3 x 8,3 cm cardstock
6 delar 7,8 x 7,8  designark
2 delar  7,5 x 7,5 designark_________________________________________________________________________________


Cardbase:

 • Begin with the cardbase, cut out 13 x 27 cm in cardstock. Score at 13  & 14 cm so that you get a spine at 1 cm.
 • If you want a ribbon, attach them before you attach the patterned paperKortstommen:
 • Börja med kortstommen, skär ut i cardstock 13 x 27 cm. Biga 13 & 14 cm så att du får en rygg på 1 cm.
 • Vill du ha band så fäst dom på stommen innan du fäster designarket.
 • Cut out 4 pieces in patterned paper 12, 5 x 12,5 cm, it's both for the inside and outside.


 • Skär ut 4 delar i designark 12,5 x 12,5 cm, det är både till ut & insidan.The PopUp part:
 • Cut out in cardstock 17 x 17 cm
 • Score at 8,5 cm at both sides, then you get 4 squares, those scorings should be "valleyfold" 
 • Now score diagonal, this score should be "mountainfold", this is so that the PopUp part is going to work.

PopUp delen:
 • Skär ut i cardstock 17 x 17 cm
 • Biga 8,5 cm på båda sidorna, då får du 4 kvadrater, dessa bigningar ska vara "valleyfold"
 • Nu ska du biga diagonalt, den bigningen ska vara "mountainfold" för att PopUp delen ska fungera.


 • Cut out 2 pieces  9,3 x 8,3 cm in cardstock, score 8,3 cm (=square 8,3 cm x 8,3 cm)
 • Attach tape at the 1cm strip close to the scoring, cut the corners as shown below.


 • Skär ut 2 st delar i 9,3 x 8,3 cm i cardstock. Biga 8,3 cm (= fyrkant 8,3 cm x 8,3 cm)
 • Fäst dubbelhäftande tape på 1 cm remsan intill bigningen, snedda hörnen som visas nedanför. • These two parts are going to attach at the PopUp part as shown at the picture.


 • Dessa två bitar ska fästas på PopUp delen enligt bild.
 • Now the fun starts, to decorate the PopUp part with patterned paper. Cut out 6 pieces 7,8 x 7,8 cm and 2 pieces 7,5 x 7,5 cm.
 • Cut the 7,5 x 7,5 cm pieces diagonal & attach at the "mountain-folding". You cut them like that otherwise it gets to thick.
 • Decorate all of the pieces with diecuts, stamps, pictures and other things you want.
 • Thereafter attach all pieces at the PopUp part in cardstock. • Nu börjar det roliga, att dekorera PopUp delen med designark. Skär ut 6 st delar 7,8 x 7,8 cm i designark, samt 2 st delar 7,5 x 7,5 cm.
 • De delar som är 7,5 x 7,5 cm ska skäras diagonalt & fästas där "mountain-vikningen är. Man skär dom för att det inte ska bli för tjockt i vikningen.
 • Dekorera alla delar med utstansat, stämplat, bilder eller annat du vill ha med.
 • Därefter fäster du alla delar på PopUp delen i cardstock.


Now it's time to mount the PopUp part at the cardbase

 • Fold the PopUp part. Put tape over nearly the whole part (I use glue as well so that it really holds), se picture below. Don't put tape on the lower part of the PopUp part!Nu ska PopUp delen monteras på kortstommen  

 • Vik ihop PopUp delen. Sätt dubbelhäftande tape över nästan hela delen (jag har även lite lim för att det ska sitta ordentligt), se bild. Den nedre delen ska inte ha tape/lim!


 • The PopUp part should be attached a few mm from the folding & not on the spine at the cardbase.

 • PopUp delen ska fästas några mm från vikningen & ej på ryggen på stommen.
 • Do the same at the other side of the PopUp part.
 • Open the card carefully before the glue has attached to muck & check that it opens & closes as it should.
Now you have done your the PopUp Card and I think there will be more. They are so fun making! • Limma likadant på andra sidan av PopUp delen.
 • Öppna kortet försiktigt innan limmet har fäst ordentligt & kolla att delen öppnar sig & stänger sig som den ska.

Nu har du gjort ditt PopUp kort, jag tror nog att det kommer att bli fler. För dom är riktigt roliga att göra!Thanks for joining!
-----
Tack för att ni var med!

DT-Lena