30 augusti 2019

Akleja / Columbine

Idag har jag gjort ett sådant kort som kan behövas ibland.

Today I have made one of these cards that sometimes are needed.


Den som lever kvar i någons hjärta är inte borta

Whoever lives in someone's heart is not gone


Jag har använt:

I have used:/Petra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar