12 juli 2018

Sol vind och vatten.

Halloj!

När ni läser detta ligger jag på en solstol i Grekland.
Vad passar inte bättre då än marint tema.
When you read this I lie on a sun lounger in Greece. 
What does not fit better then than the marine theme. 

Jag har gjort korten i dom klassiska färgerna rött, vitt och blått.
Jag börjar med ett enkelt kort.
I have made cards in the dom classic colors of red, white and blue. 
I start with a simple card. 

Jag har använt mig av papper från Marinblå serie BLAND_700 
 och Röd serie BLAND_400 på alla mina kort.
I've used paper from the Navy blue series BLAND_700 
and Red series BLAND_400 on all my cards.


Stansade ut Ankare D170903 det stora.
Använde mig av Pierced Label Border  D180130
För att få en snygg kant mellan det rödrandiga och det blåa.
Stansade ut Thank You D170727
i vitt och i grått för att skugga lite.
Till sist satte jag dit den lilla U-båten Mr Nautilus D180546.
The punched out Anchor D170903 it big. 
Used me of the Pierced Label Border D180130 
To get a neat edge between the red striped and blue. 
Punched out the Thank You D170727 
in white and in grey to shade a little. 
Lastly, I put there the small submarine Mr. Nautilus D180546.
 

På mitt andra kort har jag lekt med Vimpel avlång D180141.
Ankare D170903 det lilla.
Perced Circles D170522
HB2U D180204 som jag stansade ut 3 gånger och satte fast på varandra.
Stämplade Nät 18040420 2 gånger i grått i bakgrunden
och avslutade med Kaj och Börje 18040303.
Så var det klart!
On my other cards I have played with Pennant oblong D180141. 
Anchor D170903 the small. 
Perced Circles D170522 
HB2U D180204 that I punched out 3 times and sat fixed on each other. 
StampeNät 18040420 2 times in gray in the background 
and finished with the Kaj and Börje 18040303. 
So it was clear! 


På mitt tredje kort har jag använt mig av Ankare D170903 det stora..
Perced Circles D170522 gjorde jag livbojen av.
Två olika storlekar av Stitced Banners D170363. 
och texten Carpe Diem D170333.
On my third card I have used me of the Anchor D170903 it big.. 
Perced Circles D170522 I made the buoy. 
Two different sizes of Stitced Banners D170363. 
and the text Carpe Diem D170333. 

Enkelt och stilrent!
Simple and stylish! 

Nästa kort tänkte jag inte visa. Men ni får det som bonus.
Ankare D170903 det lilla finns med här också.
Disen Live, Love Laugh D180207
Det lilla molnet från Molnset D180207
Stämpeln Prickig Båt 11020102
Som vågor testade jag att dela Doodled Square D180503
The next card I thought I would not show. But you get it as a bonus. 
Anchor D170903 it little are also. 
Disen Live, Love, Laugh D180207 
The little cloud from the Molnset D180207 
Stamp Polka Dot Boat 11020102 
Like the waves I tried to share Doodled Square D180503


Det var allt för mig denna gång.
Hoppas ni fått lite inspiration.
It was all for me this time. 
Hope you got a bit of inspiration. 

Vi ses snart igen!
We will see you again soon!


Hastalapasta!

1 kommentar: