30 maj 2017

Massor av kort / A lot of cards

Idag blir det många kort, dels alla jag gjorde på senaste träffen
jag var på och dels ett par godingar som jag inte visat i bloggen tidigare.
Today I will show many cards, both the ones I made on the latest meeting
I joined and also some goodies that are not shown in the blog earlier.

Först ett kort med de nya fårstämplarna inkl text.
First a card with the new sheep stamps incl swedish text.


Fåren är stämplade på kortbasen och på ett vitt papper som jag färglagt och klippt ut.
The sheep are stamped on the background and on a white paper that I have coloured and cut out.


Sedan ett kort med småsplatterstämpeln som bakgrund och en ny rosdies.
Stämpeln färgade jag in med tre nyanser distresser. Rosen och texten färgade
jag in med distresser och ett infärgningsverktyg.
Then a card with the stamp småsplatter as background and a new rose die.
The stamp I have coloured with three shades of distress ink. The rose and the 
text I have coloured with distress ink and a colouring tool.


Sedan gick jag bananas och använde de nya bananstämpalrna.
Bakgrunden är stämplad med den lilla bananen och sedan har
jag färglagt den stora med träpennor och klippt ut.
Texten är slutet på en textstämpel som jag klippt isär.
Then I went bananas and used the new banana stamps.
The background is stamped with the small banana and then I
have coloured the big banana with colouring pens and cut out.
The text is the last line of a text stamp I have cut apart.


Apkortet är gjort till en utmaning där vissa saker var med
i välkomstpaketet, bla wobblern som apan är monterad med.
The monkey card is made for a challenge where some things 
were included in the welcome package, among other the wobbler
that the monkey is mounted with.


Hoppas ni ser att han sitter lite högre.
Hope you can see that he is mounted a little higher.


Sedan två studentkort som jag visat på Facebook tidigare.
På det första har jag använt massor av nyheter:
Studentdiesen, Studentmössediesen i två delar och stämplarna ÅRETS resp 2017.
Then a couple of graduationcards shown on Facebook earlier.
On the first I have used loads of new things:
Student dies, Student hat dies in to parts and the stamps ÅRETS and 2017.


En närbild på hur jag lagt två student ovanpå varandra med
en liten förskjutning.
Then a close-up to show how I have layered two student
on top of each other with a small offset.


Ett till studentkort med en massa stämplade mössor.
Spana in hur perfekt den lilla fy fan... texten passar in.
One more graduation card with a lot of stamped hats.
Check out how perfect the little fy fan... text fits.


De två sista korten är gjorda till en rosa utmaning.
The two final cards are made for a pink challenge.


Bara älskar detta sorgekort med den nya hjärtstämpeln,
utstansade vellum moln och den underbara texten.
Just love this griefing card with the new heart stamp,
punched vellum clouds and the wonderful text.


Hoppas ni fick lite inspiration!
Hope you got a little inspiration!

/ Petra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar