23 augusti 2015

Mail bidrag till tävlingen/Mail contribution

Det har kommit in ett bidrag till vår tävling via mail.
There have been a contribution in our competition via email.


 Elna Mattsson


Tack för att du ville vara med i vår tävling
Thank you for your contribution


DT-Jenny S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar