02 mars 2017

Två kortvikningar/Two card folds

Jag är med i en grupp på Facebook som heter Card Swap Sverige och i denna grupp skickar vi kort till varandra med specifika teman. Denna gången var det att skulle göra en kort vikning och vi skulle göra två och skicka iväg.

I am with a group on Facebook called Card Swap Sweden, and in this group, we send cards to each other with specific themes. This time it was that we would make a card folding and we would do two, and send off.

Här är mina kort vikningar. 

Here is my card folds.

Det första är ett Concertina Fold card och det andra kortet är en vikning som jag fått lära mig som jag kallar överraskningskort.

The first is a Concertina Fold card and the other card is a fold that I learned that I call surprise cards.

 Concertina Fold Card
Concertina Fold card

 Överrasknings kort
Surprise card

Jag har använt mig av:

I have used:

Det var allt för denna gången
That´s all for this time

 DT- Jenny S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar