11 augusti 2016

Using all the scraps !!

Har du mon, ligesom jeg, en bunke af papirrester, som vokser i takt med at du laver kort mm. ??
Så er her lidt idéer til hvordan du kan få dem brugt :)

Maybe you, like me, have a pile of paper scraps, growing as you make cards and such ??
Here's some ideas how to use them :)


Til dette kort, har jeg standset en masse små firkanter ud med en die og lagt dem i et mønster der minder lidt om patchwork. Derefter har jeg stemplet en tekst og bundet lidt twine omkring til en sløjfe.

For this card, i've cut out some small squares with a die and layed them out in a pattern, almost like patchwork. Then i stamped the text (saying: It's your day today) and used a bit of twine for a bow.


De fleste af firkanterne er bare klæbet på med lim, men enkelte er hævet med 3D-klæbepuder, for at give lidt dybde i mønstret.

Most of the squares is just glued on, but a few is mounted with 3D foam pads, to give a little depth to the pattern.


Dette kort er lavet på samme måde, bare med andre farver, anden tekst og et bånd til sløjfen.. og derved næsten et helt andet kort ;)

This card is made the same way, just with different colors, different text and a ribbon for the bow.. and that way almost a totally different card ;)


Det sidste kort, har jeg selv skåret nogle paneler af papirrester, stemplet en blomst på hver og til sidst stemplet en tekst på kortet.

For the last card, i cut out some panels of paper scraps, stamped a flower on each og then stamped a text on the card.


På dette kort, er panelerne monteret med 3D-klæbepuder, for at give lidt dybde.

On this card the panels are mounted with 3D foam pads, to give some depth.


Jeg har brugt følgende materialer / I've used the following materials:

- Dies / Dies, "Stitched Squares", sæt med 10 stk. dies / set of 10 pieces.
- Tekst stempel / Text stamp, "Det er din dag i dag" ("It's your day today").
- Tekst stempel / Text stamp, "Happy everything !".
- Tekst stempel / Text stamp, "Always on my mind - forever in my heart".
- Blomst stempel / Flower stamp, "Liten blåklint".
- Div. papirrester / Some paper scraps.

Håber du fandt lidt inspiration til at få brugt nogle af dine rester :)

Hope you found some inspiration for using your paper scraps :)

DT - Karina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar