30 maj 2015

Första Utmaningen #1 - SOMMAR

Då var det dags att köra igång Gummiapans månadsutmaningar. Hoppas att ni vill vara med i våra utmaningar som kommer att vara varje månad och varje utmaning kommer att ha olika teman.

Hur fungerar det:
*Utmaningen pågår mellan 30:e-20:e varje månad
*Minst en sak från gummiapan (det kan vara papper, stämplar, chipboard m.m), råkar ni inte ha något från underbara gummiapan så finns det massa godsaker i webbshopen
*När ni har skapat ert fina alster (kort, LO, altrat m.m) lägger ni upp ert bidrag via den lilla blå grodan här nere. Lägg länken från er blogg som är direkt till ert bidrag.
* Har ni ingen blogg kan ni e-maila ert bidrag till gummiapan@gmail.com så lägger vi upp det i bloggen
*Era kreationer ska vara nygjorda och endast för dessa utmaningar inte kombineras med andra utmaningar. 
*Ett bidrag per deltagare.
* Vinnarna presenteras tillsammans med nästa månadsutmaning 

En vinnare röstas fram utav Gummiapans team och en vinnare väljs via random org.

Vi alla hoppas att ni vill vara med och skapa med oss.

Nu till månadens utmaning.......

Temat för denna utmaning är 
SOMMAR

Vi vill se massor utav fina bidrag med sommartema. Tänk att vi går in i juni nu och då vädret inte håller måttet får vi skapa det istället.

Ha så kul och Lycka till

 Som inspiration kommer här några kort från DesignTeamet
-------------------------------------------------------------------------------------------
Then it was time to start Gummiapan monthly challenges. Hope you want to be in our challenges that will be every month and every challenge will have different themes.

How does it work:
* The challenge takes place between 30th-20th of each month
* At least one thing from Gummiapan (that can be paper, stamps, chipboard, etc.), if you don´t have something from the wonderful Gummiapan there are lot of goodies in the webshop
* Once you have created your fine article (card, LO, altrat etc.) put up your contribution through the little blue frog down here. Add link from your blog that is directly to your contributions.
* If you don´t have a blog pleas e-mail your creations to gummiapan@gmail.com then we will but it on the blogg
* Your creations will have to be new-made and only for these challenges not with other challenges. 
* One contribution per participant.
* Winners will be announced along with next month challenge

One winner is voted out by Gummiapans team and one winner is selected via random org.

We all hope that you will join us and create with us.

Now the month challenge .......

The theme for this challenge is
SUMMER

We want to see a lot out fine contributions with a summer theme. June is now on its way and the weather is not good , so we have to create it instead.

Have fun and Good luck

 As inspiration, here are some cards from the design team


Jenny S

Petra 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar