01 augusti 2018

Stay Cool!

I dag visar jag fyra kort med många paket och glassar på!!
Today I show four cards with many packages and ice creams on!!

Glass behövs det mycket av i denna sommarvärmen...
Ice cream is needed in this summer heat...

På första kortet har jag använt största diesen av Stitched pattern.
On the first card I have used the largest dies of Stitched pattern.


Har använt stämplarna:
Have used the stamps:
bara använt översta paketet
only used the packages on top


Stämplat med GRATTIS och på födelsedagen.
Paketen är färglagda med Copic.
Stamped with GRATTIS (congrats) and på födelsedagen (on the birthday).
The packages is colored with Copic.


Insidan med plats att skriva på...
Stämplat med HIPP HIPP Hurra
The inside with place to write on...
Stamped with HIPP HIPP Hurra


På nästa kort har jag använt papper från Mintgrön serie.
On the next card I used papers from Mintgrön serie.


Färglagt glassarna med Copic.
Colored the ice creams with Copic.


Använt stämpeln Stay cool eat more ice cream och diesen Stitched Rectangles
Used the stamp Stay cool eat more ice cream and the dies Stitched Rectangles


Här har jag också använt papper från Mintgrön serie och satt ovanpå vitt papper utstansat med diesen Pierced Label Border
On this card I also used the papers from Mintgrön serie on top of a white paper die-cut out with Pierced Label Border


Använt textdiesen Grattis.
Used the text die Grattis.


Glassarna är stämplarna Mellanstor glass i strut och Mini glass i strut.
Färglagda med Copic.
The ice creams is stamped with Mellanstor glass i strut and Mini glass i strut.
Colored with Copic.


Sista kortet är ytterligare ett paketkort...
Stämplat med Litet paket och färglagt med distresser.
The last card is another one with packages...
Stamped with Litet paket and colored with distresser.


Använt diesen Grattis (finns bland utgående varor) och Pierced Squares.
Used the dies Grattis (available from outgoing items) and Pierced Squares.


Ha det så bra i sommarvärmen!!
Have fun in the summer heat!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar