19 juli 2018

Stora grattis

Det är lite kaotiskt här nu och jag hittade inte två av de tre kort jag egentligen hade tänkt visa idag, så här kommer i stället några andra kort jag hade tänkt använda till ett senare inlägg och då visa tillsammans med kort med de andra två stora ordstämplarna i samma stil som GRATTIS - HURRA och SUPER...
It´s a bit chaotic around here at the moment and I couldn´t find two out of three of the cards that I had planned to show you today, so instead there are some other cards I had on hand - if I had planned for this I would have used the other two big word stamps similar to the GRATTIS - HURRA and SUPER - as well but now I´ll just save that for another time.

Dessa stora ord kan naturligtvis användas ensamma men passar också väldigt bra att kombinera med andra textstämplar, några exempel kommer här. På de första tre stansade jag en stor pratbubbla med en borderdie.
These big words can of course be used alone, but they are also great to combine with other text stamps, here are a coupe of examples. For the first three ones I made a speech bubble on the top of the card, using a border die.


Man kan även hitta på andra saker med de stora orden - här har jag stämplat i orange överst och rött nederst och sedan embossat med glittrigt pulver.
You can also do other fun stuff with these big words - here I stamped the word in orange at the top and red at the bottom, and then heat embossed it with sparkling embossing powder.


Och slutligen ett kort med monstret Robin och en kaktus.
Stämplar/Stamps:
GRATTIS - 18040202
Tuffing - 12100503
Till en glad pensionär
På födelsedagen - 18040214
Robin - 15090205
Kaktus med blomma - 16090220
Pratbubbla - 17050123
I´M STUCK ON YOU! - 16090304

Papper/paper:


Dies:
Pratbubblor bårder - D180229
Robin - D170324//Camilla - who hopefully will be able to show you the missing cards next time…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar