27 juli 2018

Magnolia in my heart!

2+2=3

Nej jag har inte räknat fel..
2 stämplar + 2 dies blir 3 kort!

No I have not counted wrong.. 
2 stamps + 2 dies gets 3 cards!

Jag älskar Magnolia och visar här tre olika kort med samma stämpel.

I love Magnolia and here are three different cards with the same stamp.


På mitt första kort har jag stämplat på craft papper och sen färglagt
med Polychromos pennor.


On my first card I have stamped on craft paper and then colored 
with Polychromos pencils. 


Stämplade fjärilarna på ett separat papper och klippte ut dom.
Avslutade med att stansa ut " Happy Birthday"


Stamped the butterflies on a separate piece of paper and cut them out. 
Completed by punching out the " Happy Birthday" 

På mitt andra kort gjorde jag samma sak men färglade med Promarkers.

On my second card I did the same thing but coloured with Promarkers.


Även på mitt sista kort färglade jag med Promarkers men bara i några gråa nyanser. 
Men här valde jag att stansa ut en origami fjäril i stället.


Also on my last card colored I with Promarkers but only a few shades of gray. 
But here I chose to punch out a origami butterfly instead.


Stämplar/ stamps
Dies:

Det va allt för mig denna gång!
It was all for me this time. 

Hastlapasta!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar