28 juli 2018

Angelcards/Änglakort

Hello
Hejsan

My mother came to me with a request when her friend now is having surgury, and she is nervous for the operation. She came up with an idea that she want to send her guardianangels in the shape of cards to her friend.
Min mamma kom med en förfrågan till mig då hennes väninna ska opereras, och hon är nervös för operationen. Mamma kom på idén att hon ville skicka skyddsänglar till henne i form av kort. 

I liked that idea, when someone is going trough a tough period in their life, you can send them an angel in the form of a card.
Jag gillade idé, när någon går igenom ett tuff period i sitt liv, och då skicka en ängel i form av ett kort. 

So I created three cards, the first two she is going to send her friend before the operation. And the last card when she has arrived home.
Så jag gjorde tre kort, de två första ska hon skicka innan väninnans operation. Och det sista kortet när hon kommit hem.

 On the first card I used/På första kortet använde jag:
10080102 Lilla Gittan
15030606 Istället för ett SMS

I stamped my own patternpaper with Gittan, and then I  colored with copics.
Jag stämplade ett eget mönsterpapper med Gittan, som jag sedan färglade med copic. 
Here you can see that I used Wink of Stella to make the halo and the wings sparkle.
Här ser ni hur jag använt Wink of Stella för att få glorian och vingarna glittriga.On the second card I used/På andra kortet använde jag:
10080802 Gittan
11120401 Änglavingar
14091208 Sitter här och tänker på dig

I colored Gittan with copics, and when I fuzzycut her I cut of her halo and wings. I did this because I wanted to give her big protector wings. I used the Wink of Stella on the wings.
Jag färglade Gittan med Copics, och när jag klipptte ut henne klippte jag bort glorian och vingarna. Jag gjorde detta då jag ville ge henne stora beskyddande vingar. Jag använda Wink of Stella på vingarna. 

Then I used a stencil to make the wall that Gittan is sitting on. And I added som clouds in the background.
Sedan använde jag en stencil för att göra väggen som Gittan sitter på. Och så klistrade jag dit några moln i bakgrunden. And on the third card I used/Och till det tredje kortet använde jag:
18010201 Änglaren
D180101 Dies till änglaren
16050106 Life isn't about waiting for the storm to pass
D160434 Landskaps Bårder

I colored the Änglaren with copics and used the coordinating die so cut him out. I used the Wink of Stella on the wings.
Jag färglade Änglarenen med copics and använde den tillhörande stansmallen till att skära ut han. Jag använde Wink of Stella på vingarna. 

Cut the clouds with Landskaps Bårder, so he could dance high up in the sky (I hope they don't have a dance-contest, the bird and him) =)
Jag skar ut molnen med Landskapsbårder, så han kan dansa högt uppe i skyn (jag hoppas bara att de inte har en dans-tävling, fågeln och han) =)

Take care, and if you have any questions don't hesitate to ask =)
Ta hand om er, och har ni några frågor så tveka inte att fråga =)

DT-Martina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar