10 januari 2018

Happy Birthday

Hi there everyone!

Happy Day!!!
Today is my blogday
and 
my first for Gummiapan!

I'm so proud and grateful for this opportunity to be a part of Gummiapans Team, Wow!!!

Hej där allihopa!
En lycklig dag!!!
Idag är min bloggdag
och 
min första för Gummiapan!
Jag är så stolt och tacksam för möjligheten att bli en del av Gummiapans Team, Wow!!!

My name is Lena, I'm 53 years old and i live in Kalmar, Sweden
I've been scrapbooking for many years and I love all kind of scrapbooking; cardmaking, LO's, Art Journal, Project Life, Mixed media and it's so fun I just can't stop!

Mitt namn är Lena, jag är 53 år gammal och bor i Kalmar, Sverige.
Jag har scrappat många år och älskar all typ av scrapbook; kortmakeri, LO's, Art Journal, Project Life, Mixed media och det är så roligt att jag bara inte kan sluta!

So, here we go, my first blogentry.
A giftset for a little girl who loves dinosaurs!

Så här kommer det, mitt första blogginlägg.
Ett presentset till en liten flicka som älskar dinosaurier!


I wrapped the gift with paper that I stamped with Dino and colored it.

The tag to go with it, is made with Dino stamp as well and the die Dino
The paper are from Gummiapans mönstrade papper - Siffror.

Jag slog in presenten med papper som jag stämplat med Dino och färglade det.

Tagen som sitter på är även den stämplad med Dino och utstansad med Dino.
Pappret kommer från Gummiapans mönstrade papper - Siffror.

A Dino-card in cerise and yellow
Ett dino-kort i cerise och gultThis card is made with Gummiapans paper cerise and yellow
And again here is the cute Dino stamp and Dino die

And who doesn't love a bit of excitement?
The die Lucka is perfect for that, so I just had to use it!
More dies that I used:
Hjärtlig pratbubbla(cut of a bit)
The small tiny heart was a gift from Gummiapan when i bought the ticket to Trelleborgsträffen.

Det här kortet är gjort med Gummiapans papper cerise och gul serie.
Och igen, den söta Dino stämpeln och Dino die.

Och vem gillar inte lite spänning?
En perfekt die för det är Lucka, så den var jag tvungen att använda!
Fler dies som jag har använt:
Dom små hjärtan var en gåva från Gummiapan när jag köpte biljetter till Trelleborgsträffen.

Thanks a lot for reading,
Tack för att ni har läst,
DT-Lena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar