31 oktober 2017

DT-call 2018

Design Team (DT) Call for Gummiapan 2018 (Svensk text längre ner)

We are looking for inspiring individuals who love to use Gummiapan’s products to be creative!

As a DT member at Gummiapan you are supposed to post at least four projects per month. The frequency will be decided when the DT is chosen for 2018. We want to have a spread and a wide variation in the creations from the DT. Blogposts shall be written in English and your own language. We would love to see applications from all countries where Gummiapan’s products are sold.

You can only use Gummiapan products in the blog when it comes to stamps, dies and patterned paper. We use the platform Blogger for the blog so you need to be comfortable with that (including the scheduling function). You also need to take inspiring photos with high quality. It is an advantage if you have your own blog, Youtube channel and/or use Instagram or Pinterest where you also post your projects.

You need to use Facebook since that is where we communicate with and among the DT. Our common language is English. You are supposed to also share your creations in the FB group ”Skapat med Gummiapan” every time you have made a blogpost but also if you make projects in between. Posting projects in other FB groups and on social media is greatly appreciated.

The compensation for being a member in Gummiapan’s DT is that you will receive all new stamps and new text stamps in your local language (or English) that are released during your DT period and a starter kit with paper. If you are new in the DT you will also get some “old” stamps and dies. Other products will be provided based on the needs from Gummiapan. You will also be able to join Trelleborgsträffen in Sweden twice a year (travelling and accommodation not included).

More details will be provided to chosen ones when the DT 2018 is established.

Please send your application (preferably written in English) to Gummiapan@gmail.com  including three projects where you use Gummiapan products and you are proud of, contact information (name, address, phone number, e-mail address) and link to your blog, Youtube channel, Instagram and/or Pinterest. Of course we would like to see a personal letter explaining why you would like to be a member in Gummiapan’s DT and what you will contribute with.

We at Gummiapan look forward to seeing your application latest November 15!


Designteam (DT) upprop för Gummiapan 2018

Vi söker inspirerande personer som älskar att använda Gummiapans produkter för att vara kreativa!

Som DT-medlem hos Gummiapan förväntas du blogga minst fyra alster per månad. Frekvensen bestäms efter att DT är valt för 2018. Vi vill ha stor variation och spridning bland alstren från DT. Blogginläggen ska skrivas på engelska och ditt eget språk. Vi ser fram emot ansökningar från alla länder där Gummiapans produkter säljs.

Du får endast använda Gummiapans produkter med avseende på stämplar, dies och mönstrat papper. Vi använder Blogger som plattform för bloggen så du måste vara bekväm med det (inclusive schemaläggningsfunktionen). Du måste också ta inspirerande foton med hög kvalitet. Det är en fördel om du har en egen blogg, Youtubekanal och/eller använder Instagram eller Pinterest där du oxå visar dina alster.

Du måste använda Facebook eftersom det är där vi kommunicerar med och inom DT. Vårt gemensamma språk är engelska. Du förväntas även visa dina alster i FB-gruppen “Skapat med Gummiapan” varje gång du har bloggat men även om du gör något alster däremellan. Att visa alster i andra FB gruppen och i sociala medier uppskattas mycket.

Ersättningen för att vara medlem i Gummiapans DT är att du kommer att få alla nya stämplar och nya textstämplar på ditt eget språk (eller engelska) som släpps under din DT period och ett startkit med papper. Om du är ny i DT så kommer du även att få några “gamla” stämplar och dies. Övriga produkter kommer att tillhandahållas baserat på Gummiapans behov. Du har även möjligheten att delta I Trelleborgsträffen i Sverige två gånger om året (resa och uppehälle ingår ej).

Mer detaljer skickas till de utvalda när DT 2018 är utsett.

Vänligen skicka din ansökan (helst skriven på engelska) till Gummiapan@gmail.com inklusive tre alster där du använt Gummiapans produkter och som du är stolt över, kontaktinformation (namn, address, telefonnummer, e-post address) och länkar till din blogg, Youtubekanal, Instgram och/eller Pinterest. Naturligtvis vill vi även att du skriver ett personligt brev och berättar varför du vill vara med I Gummiapans DT och vad du bidrar med.


Vi på Gummiapan ser fram emot din ansökan senast den 15 November!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar