24 augusti 2017

Rent och enkelt/Clean and simple

Jag har gjort två s.k. "enkla kort".
I've made two so called simple cards.
Båda är 15x15 cm och är färglagda med Promarker.
They are both 15x15 cm and are colored with Promarker.
På det första har jag använt/At the first I've used

På det andra kortet har jag använt/At the second one I've used
Tack för denna gång/Thanks for this Time

DT-Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar