02 oktober 2016

Skakkort beskrivning / Shaker card tutorial

Idag blir det en steg-för-steg beskrivning på hur
man gör ett skakkort.

Today there will be a step-by-step tutorial on 
how to make a shaker card.Först behöver man skära till en kortbas, dvs ett
papper som är 4"*8" och viks på mitten.
Sedan behöver man ett papper som är ca 9,5 cm i kvadrat
och en ram som är ca 1 cm bred. Jag skar ut min med
en die från Gummiapan.

First you need a card base, eg a paper 4"*8"
folded in the middle.
Then you need a square paper approx 9,5 cm
and a frame approx 1 cm wide. I cut out mine with
a die from Gummiapan.


Nästa steg är att välja stämplar och dynor att stämpla med.
När jag har samma stämpel i flera storlekar brukar jag
välja den ljusaste färgen på den största stämpeln och
den mörkaste på den minsta. Det tycker jag blir bäst.

Next step is to chose stamps and inks to stamp with.
When I have the same stamp in several sizes I normally
choose the lightest colour for the biggest stamp and
the darkest colour for the smallest. I think that works best.


Dags att stämpla. Snöflingor på bakgrunden och texten på ramen.
Jag har även skurit till en bit OH plast i storlek 9,5*9,5 cm.

Time to stamp. Snowflakes on the background and text on the frame.
I have also cut out a piece of OH plastic in size 9,5*9,5 cm.


OH plasten ska tejpas mot baksidan av ramen och sedan ska det tejpas
3D tejp på baksidan. Puderverktyget ska vi använda strax.

The OH plastic should be taped to the back of the frame
and then we will put 3D tape on the back.
The powder tool will soon be used.


Här ser ni hur jag klipper min 3D tejp i tre delar för att få rätt bredd.
Jag monterar även dubbla lager så att min snö och
mitt glitter kan skaka ordentligt.

Here you can see that I cut my 3D tape in three to get the right width.
I mount double layers in order to make my snow and glitter to shake well.


Innan jag fyller mitt kort så borstar jag med puderverktyget på
insidan av plasten ordentligt för att ta bort statisk elektricitet och
även på insidan av 3D tejpen för att ta bort klistrigheten som innehållet
kan fastna i. Därefter fyller jag med snö och glitter i en hög i mitten.

Before I fill my card I swipe well with the powder tool on the inside of
the plastic in order to get ride of static electricity. I also swipe the inside
of the tape in order to get ride of the stickyness that the content could
get stuck in. Thereafter I fill with snow and glitter in a pile in the middle.


Jag monterar den stämplade bakgrunden. Håll noga
ordning på eventuell upp och ner så texten hamnar rätt.

I assemble the stamped background. Be sure to assemble
it in the right direction so that the text ends up correct.


Montera skaklådan på kortbasen. Tänk även här på riktningen.

Assemble the shaker box and the card base. Think about the direction.


Nu är kortet klart och det är dags att skaka ut innehållet
över hela ytan.

Now the card is finished and it is time to shake out
the content over the whole surface.

Hoppas ni hängde med i min beskrivning!

Hope you understood my tutorial!

/Petra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar