02 maj 2016

Tutorial plånbok / wallet

Idag har jag gjort en tutorial (beskrivning) på min workshop som
jag hade på Trelleborgsträffen.
Today I have made a tutorial on my workshop that
I held at Trelleborgsträffen in the week-end.

Jag gjorde en plånbok som kanske passar till någon student.
I made a wallet that might suite a student.


Först skar jag till mina delar och rundade ytterhörnen.
En del 21,3*9,5 cm, en del 21,0*9,5 cm och två delar 6,0*10,0 cm.
First I cut all parts and rounded the outer corners.
One piece 21,3*9,5 cm, one piece 21,0*9,5 cm and two pieces 6,0*10,0 cm.


Sedan bigade jag 10,5 cm från kortsidorna på de stora delarna,
det blir en bigning på insidan och två på utsidan.
Jag satte även dit tejpen. Observera att jag inte tejpade hela
vägen i nederkanten för då blir det lättare att vika ihop plånboken.
Then I scored 10,5 cm from each short side on the big parts,
that means one score on the inside and two scores on the outside.
I also attached the tape. Note that I did not tape the whole
lower side since that makes it easier to fold the wallet.


Nästa steg är att dekorera delarna och att tejpa ihop ut- och insida.
Det blir bäst om man gör det hälften i taget och sista halvan med stängd plånbok.
Next step is to decorate the parts and to tape out- and inside together.
This is easiest done half by half with the wallet folded when taping the last half.


Montera dit fickorna inuti efter att du stämplat på dem.
Jag tillverkade även två "kreditkort" att stoppa i fickorna.
De är i storleken 5,8*8,5 cm.
Attach the pockets inside after stamping on them.
I also made two "credit cards" to put in the pockets.
They are in size 5,8*8,5 cm.

Så här ser det ut på insidan:
This is how it will look on the inside:


Med "kreditkorten" synliga:
With the "credit cards" visible:


Mellan de två stora delarna blir det ett sedelfack:
Between the two big parts there is a pocket for bills:


Och så utsidan igen:
And the outside again:


Här kommer ett foto på beskrivningen:
Here is a photo of the description:


Hoppas ni förstår hur jag gjort!
Hope you understand how I ave done!

/Petra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar