06 maj 2016

"Japanese Star Box" tutorial :)


Jeg lavede en workshop sidste weekend, på Trelleborg Træffen, med denne "Japanske Stjerne Box", som jeg har fra youtube. Jeg lovede de søde piger der deltog, at jeg ville ligge en tutorial op her på bloggen.. så her kommer den:

I did a workshop this past weekend, at Trelleborg Træffen, with a "Japanese Star Box", witch i have seen on youtube. I promised alle the sweet girls who attended, that i would put up a tutorial here on the blog.. so here it is:


Man skal brug for følgende værktøj / You'll need the following tools:

Skæremaskine / Cutting tool.
Scoreboard.
Bonefolder
Saks / Sissors.
Dobbeltklæbende tape / Double sided tape.
Lim / Glue.
Evt. 4 brads / 4 brads if you want.


Man skal også bruge 2 ens stykker 12 x 12 inch karton og et mindre stykke almindeligt karton 3 1/2 x 3 1/2 inch. Normalt ville jeg vælge 2 stykker dobbeltsidet karton, altså noget med mønster på begge sider, men her har jeg valgt noget med en hvid bagside, så foldelinjerne forhåbentlig er nemmere at vise på billeder :)

Bemærk: det er vigtigt at det mønstrede karton til boxen ikke er for kraftigt. Det skal være smidigt, så det ikke revner, når man folder det !!

You also need 2 identical pieces of 12 x 12 inches cardstock and a small piece of plain cardstock 3 1/2 x 3 1/2 inch . Normally i would choose two pieces of double sided cardstock, with patterns on both sides, but here i've chosen some that are white on the back, so the fold lines hopefully are easier to view on the pictures :)

Notis: it's important that the patterend cardstock is'ent to heavy. It has to be flexible, so it dos'ent tear up when you fold it.


Start med at vælge hvilken farve / mønster du vil have udenpå boxen og hvilken farve / mønster der skal være indeni. Den farve, der skal være indeni boxen, skal være yders når du folder kartonet.. her har jeg valgt at den hvide side skal være indeni boxen.

Fold kartonet på skrå, så det ene hjørne møder det overfor. Brug bonefolderen på alle folder gennem hele denne tutorial.

Gentag på den anden led.

Start by choosing which color / pattern you want on the outside of the box and the color / pattern to be inside. The color you want on the inside of the box must face outwards when you fold the cardstock .. here i have chosen the white to be the inside of the box.

Fold the cardstock at an angle so one corner meets the opposite. Use the bonefolderen on all folds through out the hole tutorial.

Repeat with the other corners.


Drej og vend kartonet, så det vender med den anden side ud af, på mit er det nu den mønstret side der vender ud af. Fold det vandret.

Gentag på den anden led.

Rotate and turn the cardstock to face with the other side out, now mine is with the pattern facing outwards. Fold it horizontally.Repeat in the other direction to.


Dit karton skal nu gerne have disse foldelinjer.

Your cardstock should now have these fold lines.


Læg kartonet således foran dig. Fold 2 af hjørnerne ind således, som på billedet. Den side af kartonet, som skal være indersiden af boxen, skal vende indad her.

Put the card stock down in front of you like this. Fold 2 of the corners in, as in the picture. The side of the cardstock, which you want to be the inside of the box, should face inwards here.


Nu skal dit karton måle 6 x 6 inch. Kigger du ned i det, skal det gerne se således ud.

Now your cardstocks dimension should be 6 x 6 inch. If you look down into it, it should look like this.


Læg kartonet foran dig, så åbningen vender væk fra dig.

Lay the cardstock down in front of you, so that the opening is faces away from you.


Fold det ene hjørne ind til midten, som er markeret af en foldelinje fra top til bund. Vær opmærksom på, kun at tage det ene lag.

Gentag med modsatte hjørne.

Fold one corner to the middle, witch is marked by a fold line from top to bottom. Be sure only taking one layer.

Repeat with the opposite corner.


Så ser det således ud. Vend nu kartonet og gentag på den anden side.

Then it looks like this. Now turn the cardstock around and repeat on the other side.


Nu ser dit karton således ud.

Now your cardstock looks like this.


Åben den ene flap og pres ned, så linjerne flugter hinanden.

Open one flap and press down, so that the lines is aligned with each other.


Løft flappen og buk den ene halvdel bagover og ind under sig selv, og læg den tilbage ned, så den ser ud som på billedet. Vær opmærksom på kun at gøre det med det ene lag af gangen.

Gentag med de andre 3 flapper.

Lift the flap and fold one half backwards and under itself, and put it back down, so it looks like the picture. Be sure only to do it with one layer at a time.

Repeat with the other 3 flaps.


Nu ser det så således ud, når kartonet ligger fladt foran dig. Og således, hvis du kigger ned i det.

Now it looks like this when the cardstock is lying flat in front of you. And like this if you look down into it. 


Nu skal spidserne foldes ned, så de danner en linje imellem disse 2 punkter. Foldelinjerne skal flugte fra top til bund.

Gentag på den anden side.

Now fold the tips down so that they form a line between these two points. The fold lines should be aligned from top to bottom.

Repeat on the other side.


Åben siderne op, således at du kan folde de 2 sidste spidser ned ligesom de andre.

Open ud the sides, so that you can fold the last 2 points down, just like the others.


Åben kartonet forsigtigt op i toppen. Brug hånden til forsigtigt at presse siderne udad, så boxen får sin form.

Open up the cardstock carefully at the top. Use your fingertips to gently press the sides outwards, so that the box gets its shape.


Nu skal din box gerne se således ud fra toppen af. Og fra bunden af.

Dette er som den oprindelige "Japanese Star Box" ser ud, men vi fortsætter og laver et låg også ;)

Now your box should look like this from the top. And like this from the bottom.

This is how the original "Japanese Star Box" looks like, but we'll continue and make a lid too ;)


Sæt tape, lim eller begge dele på en af spidserne og buk den rundt langs boxens side, og ud under bunden. Tryk den fast.

Tape, glue og do both at a point and fold it around the side, and down to the bottom of the box. Press it carefully in place.


Gentag med de sidste 3 spidser, så bunden ser således ud.

Repeat with the last 3 points, so that the bottom looks like this.


Nu ser din box sådan ud :)

Now your box looks like this :)


Nu skal du skære disse 3 stykker ud:

1 stykke i almindelig karton, med målene 3 1/2 x 3 1/2 inch (mit er hvidt).

2 stykker af dit mønstret karton, det ene også i målene 3 1/2 x 3 1/2 inch og det andet i målene 4 x 4 inch.

Now you need to cut out these 3 pieces:

1 piece af plain cardstock, measuring 3 1/2 x 3 1/2 inch (mine is white).

2 pieces of your patterend cardstock, one also measuring 3 1/2 x 3 1/2 inch and the other measuring 4 x 4 inch.


Det mønstret stykke i 3 1/2 x 3 1/2 inch. er bunden. Vil man have små "fødder" på sin box, er det nu man skal gøre dette ellers springer man bare dette step over ;)

Jeg har målt 1/2 inch ind fra alle kanter og markeret de 4 punkter, hvor jeg vil have mine "fødder" / brads til at sidde. Lav hul og sæt bradsene fast.

The piece of patterend cardstock measuring 3 1/2 x 3 1/2 inch, is the bottom. Do you want small "feets" on your box, is now the time, otherwise you just skip this step ;)

I've measured an 1/2 inch in from all the edges and marked the 4 points where i want the "feets" / brads to be. Make holes, insert the brads and secure them.


Sæt tape, lim eller begge dele på bagsiden af bundstykket og moneter det på boxen. Man kan bruge de foldelinjer, boxen har i bunden, som guidelines.

Put tape, glue or both on the back of the bottom piece and mount it on the bottom of the box. You can use the fold lines as guide lines.


Nu er det så det lille stykke almindelig karton med målene 3 1/2 x 3 1/2 inch. Der skal scores 1/4 inch fra kanten af, på alle 4 sider.

Now it's the little piece of plain cardstock, measuring 3 1/2 x 3 1/2 inch. You score it 1/4 inch from the edge, on all 4 sides.Klip et hak i alle 4 hjørner efter score linjerne, som på billedet.

Cut a notch in all 4 corners, following the score lines, as in the picture.Tape eller lim hjørnerne sammen, så det danner en lille "box".

Tape or glue the corners together, so it forms a little "box".


Sæt tape, lim eller begge dele på bunden af den lille "box" og montere det på bagsiden af det mønstrede stykke karton, som måler 4 x 4 inch.

Put tape, glue or both on the bottom of the little "box" and mount it on the piece of patterend cardstock measuring 4 x 4 inch.


Så er låget færdigt og klar til montering, og dermed er boxen også færdig.. ta'daaa !! ;)

Dette var er en grundmodel, så nu skal fantasien bruges og kreativiteten ha' frit spil, og boxen pyntes, så det bliver din helt egen.. rigtig god fornøjelse.

So the lid is done and ready for mounting on the box, and this finish's the box.. ta'daaa !! ;)

This is a basic model, so now you have to use your imagination and let the creativity loose, and decorate the box to be your own.. enjoy.

DT - Karina :)


Ps. Et lille tip hvis låget har svært ved at gå ned i boxen, så klem hjørner og sider lidt i låget ;)

Ps. A little tip, if the lid dos'ent fit into the box, just squeeze the corners and sides of the lid a little bit ;)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar