02 oktober 2015

Tutorial Slidercard + Bonus

Idag visar jag en tutorial på ett Slidercard som jag visade på Trelleborgsträffen.
Today I show a tutorial for a Slider card that I showed at Trelleborgsträffen.

Skär först till ett papper som är 14*21 cm och biga på mitten på 10,5 cm.
First cut a piece of paper to 14*21 cm and score in the middle at 10,5 cm.

Skär sedan ut från insidan 2 cm från varje sida utom upptill och biga fliken längst upp,
1 cm från nederkanten och sedan mittemellan dessa två bigningarna och vik enligt nedan.
Then cut from the inside 2 cm from each side except the upper and score at the top,
1 cm from the bottom of the lower part and then in the middle of the two scores and fold all scores.


Sätt tejp enligt bilden nedan.
Stansa ut en halvcirkel längst upp genom båda papprena.
Place tape according to picture below.
Punch out a half circle on the top through both papers.


Skär till ett papper som är 8*12 cm och tejpa fast inne i kortet på den vikta flärpen.
Cut a piece of paper to 8*12 cm and tape it inside the card on the folded flap.


Bild från insidan på kortet.
Picture from the inside of the card.


Tejpa ihop kortet. Det är viktigt med tejp på båda långsidorna för att flärpen
ska glida snyggt.
Tape the card together. It is important with tape along both sides to make
the flap to slide nicely.


Jag valde att stämpla, färglägga och klippa ut en ängel som jag monterade
på framsidan. Tejpa bara nedre halvan av ängeln.
I chose to stamp, colour and cut out an angel that I assembled
on the front. Tape only the lower half of the angeln.


Så här ser kortet ut öppet!
Jag gjorde ett litet hål i toppen av flärpen som jag knöt ett band i.
This is how the card looks when open!
I made a small hole in the flap where I placed a ribbon.

Hoppas ni fattar hur jag gjort!
Hope you understand how I did it!

/DT-Petra

Och så lite bonus:
And a little bonus:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar